Hồ sơ khởi kiện

Search
Case number Case type Product under investigation Exporting country
AR01.AD10 Chống bán phá giá Một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester Cộng hòa Ấn Độ,Cộng hòa In-đô-nê-xi-a,Ma-lai-xi-a ,Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
NR01.AC02.AD13-AS01 Chống bán phá giá Một số sản phẩm đường mía Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào,Ma-lai-xi-a ,Cộng hòa liên bang Mi-an-ma
NR01.AD07 Chống bán phá giá Màng nhựa BOPP Malaysia,Thái Lan,Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
AR01.AD13-AS01 Chống bán phá giá Một số sản phẩm đường mía Vương quốc Thái Lan
NR02.AD04 Chống bán phá giá Tôn màu Đại Hàn Dân Quốc ,Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
AR02.AD05 Chống bán phá giá Một số sản phẩm nhôm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
ER02.SG04 Tự vệ Phôi thép và thép dài nhập khẩu Toàn cầu
ER02.SG06 Tự vệ Phân bón DAP, MAP Toàn cầu
ER01.AD03 Chống bán phá giá Thép hình chữ H Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
AR01.AD09 Chống bán phá giá Một số sản phẩm bột ngọt Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Cộng hòa In-đô-nê-xi-a
AR01.AD07 Chống bán phá giá Một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,Vương quốc Thái Lan ,Ma-lai-xi-a
AC02.AD13-AS01 Chống lẩn tránh thuế Một số sản phẩm mía đường Vương quốc Cam-pu-chia,Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào,Cộng hòa liên bang My-an-ma,Cộng hòa In-đô-nê-xi-a,Ma-lai-xi-a
AD16 Chống bán phá giá Một số sản phẩm bàn, ghế Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Ma-lay-xi-a
ER01.AD02 Chống bán phá giá Một số mặt hàng thép mạ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Đại Hàn Dân Quốc
AD15 Chống bán phá giá Một số sản phẩm vật liệu hàn Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Vương quốc Thái Lan, Ma-lai-xi-a
AR01.AD04 Chống bán phá giá Thép hợp kim hoặc không hợp kim cán phẳng, được sơn Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
AD14 Chống bán phá giá Một số sản phẩm Sorbitol Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ,Cộng hòa In-đô-nê-xi-a
AR01.AD05 Chống bán phá giá Một số sản phẩm bằng nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
NR01.AD04 Chống bán phá giá Thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn Công hòa Nhân dân Trung Hoa ,Đại Hàn Dân Quốc
AD13-AS01 Chống bán phá giá Một số sản phẩm đường mía Vương quốc Thái Lan
AD12 Chống bán phá giá Một số sản phẩm thép hình chữ H Ma-lai-xi-a
AD11 Chống bán phá giá Một số sản phẩm đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ,Đại Hàn Dân Quốc
AD10 Chống bán phá giá Một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Cộng hòa Ấn Độ,Cộng hòa In-đô-nê-xi-a,Ma-lai-xi-a
AR01.AD02 Chống bán phá giá Thép mạ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Đại Hàn Dân Quốc
AR01.AD03 Chống bán phá giá Thép hình chữ H Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
AD09 Chống bán phá giá Một số sản phẩm bột ngọt Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Cộng hòa In-đô-nê-xi-a
AD08 Chống bán phá giá Một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
ER01.SG06 Tự vệ Phân bón DAP và MAP Toàn cầu
ER01.SG04 Tự vệ Phôi thép và thép dài Toàn cầu
AD07 Chống bán phá giá Một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Vương quốc Thái Lan,Ma-lai-xi-a
AD06 Chống bán phá giá Một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác Vương Quốc Thái Lan,Ma-lai-xi-a
AD05 Chống bán phá giá Một số sản phẩm bằng nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
AD04 Chống bán phá giá Một số sản phẩm thép hợp kim hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, được sơn hoặc quét vécni hoặc phủ plastic hoặc phủ loại khác Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Đại Hàn Dân quốc
ER01.AD01 Chống bán phá giá Thép không gỉ cán nguội Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a,Ma-lay-xi-a,Vùng lãnh thổ Đài Loan
AC01.SG04 Chống lẩn tránh thuế Thép Toàn cầu
IR01.SG04 Tự vệ Phôi thép và thép dài Toàn cầu
IR01.SG03 Tự vệ Bột ngọt Toàn cầu
AR02.AD01 Chống bán phá giá Thép không gỉ cán nguội Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc),Cộng hòa In-đô-nê-xia (Indonesia),Ma-lai-xia,Lãnh thổ Đài Loan
SG06 Tự vệ Phân bón Toàn cầu
AD03 Chống bán phá giá Thép hình chữ H Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
SG05 Tự vệ Tôn màu Toàn cầu
AD02 Chống bán phá giá Thép mạ (còn gọi là tôn mạ) Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Đại Hàn Dân Quốc
SG04 Tự vệ Phôi thép và thép dài Toàn cầu
AR01.AD01 Chống bán phá giá Thép không gỉ cán nguội Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,Ma-lai-xi-a,Cộng hòa In-đô-nê-xi-a
SG03 Tự vệ MSG Toàn cầu
AD01 Chống bán phá giá Thép không gỉ cán nguội Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,Ma-lai-xi-a,Cộng hòa In-đô-nê-xi-a,Lãnh thổ Đài Loan
SG02 Tự vệ dầu nành tinh luyện, dầu stearin tinh luyện, dầu olein tinh luyện IV57 Toàn cầu
SG01 Tự vệ Kính nổi Toàn cầu