Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu
Mã vụ việc: SG05 Ngày khởi xướng: 06/07/2016
Loại hình biện pháp: Tự vệ Số quyết định: 2847/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: Tôn màu Mã HS: 7210.70.10, 7210.70.90, 7212.40.20, 7212.40.90, 7225.99.90, 7226.99.19, 7226.99.99
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Toàn cầu
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan:
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Không áp dụng Hiện trạng áp dụng: Đang áp dụng
Loại biện pháp: Không áp dụng Loại biện pháp: Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
Thời gian hiệu lực: - Thời gian hiệu lực: 15/06/2017 - 15/06/2020
Quyết định sơ bộ: ngày: Quyết định chính thức: 1931/QĐ-BCT ngày: 31/05/2017
Vụ việc liên quan
,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
31/05/2017 Quyết định kèm thông báo áp dụng biện pháp SG05 Quyet dinh va thong bao cuoi cung.pdf - 9510 KB
Sửa đổi Quyết định 1931/QĐ-BCT QD 1561_Sua doi QD 1931.pdf - 1290 KB
Tin tức liên quan