Quyết định miễn trừ

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hết hiệu lực Tải về
397/QĐ-BCT Quyết định về việc miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty TNHH Vật tư Công nghiệp Hà Nội 23/02/2023 Tải về
28/QĐ-BCT Quyết định về việc miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty TNHH Spica Elastic Việt Nam 09/01/2023 Tải về
26/QĐ-BCT Quyết định về việc miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại sản xuất Mỹ Khang 09/01/2023 Tải về
27/QĐ-BCT Quyết định về việc miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty TNHH Premco Toàn Cầu Việt Nam 09/01/2023 Tải về
25/QĐ-BCT Quyết định về việc miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty TNHH Quảng cáo Đông Phương Hà Nội 09/01/2023 Tải về
2928/QĐ-BCT Quyết định về việc miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục BA VI CO 28/12/2022 Tải về
2929/QĐ-BCT Quyết định về việc miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty CP sản xuất thiết bị giáo dục và bảng viết Việt - Hàn 28/12/2022 Tải về
2930/QĐ-BCT Quyết định về việc miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty TNHH Điện tử Việt Nhật 28/12/2022 Tải về
2766/QĐ-BCT Quyết định về việc miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thăng Long 14/12/2022 Tải về
2767/QĐ-BCT Quyết định về việc miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Sài Gòn 14/12/2022 Tải về
{title}

Video

Thị trường Hoa Kỳ và vấn đề Phòng vệ Thương mại.
Thị trường Hoa Kỳ và vấn đề Phòng vệ Thương mại.