Quy trình thủ tục

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁNG KIỆN

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁNG KIỆN

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TRIỂN KHAI VỤ VIỆC ĐIỀU TRA CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TRIỂN KHAI VỤ VIỆC ĐIỀU TRA CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

Yêu cầu để khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Yêu cầu để khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Yêu cầu để khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Yêu cầu để khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Yêu cầu để khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

Yêu cầu để khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

Hồ sơ yêu cầu gia hạn biện pháp tự vệ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

Hồ sơ yêu cầu gia hạn biện pháp tự vệ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

Mẫu hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại

Mẫu hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại