Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a
Mã vụ việc: AD09 Ngày khởi xướng: 31/10/2019
Loại hình biện pháp: Chống bán phá giá Số quyết định: 3267/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: Một số sản phẩm bột ngọt Mã HS: 2922.42.20
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Cộng hòa In-đô-nê-xi-a
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan:
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Đang điều tra Hiện trạng áp dụng: Đang điều tra
Loại biện pháp: Đang điều tra Loại biện pháp: Đang điều tra
Thời gian hiệu lực: - Thời gian hiệu lực: -
Quyết định sơ bộ: ngày: Quyết định chính thức: ngày:
Vụ việc liên quan
,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
15/11/2019 Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài Ban cau hoi AD09 - nha san xuat xuat khau nuoc ngoai.zip - 6195 KB
31/10/2019 Quyết định kèm thông báo Quyet dinh 3267 va Thong bao.pdf - 1924 KB
Tin tức liên quan