Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện
Mã vụ việc: SG02 Ngày khởi xướng: 26/12/2012
Loại hình biện pháp: Tự vệ Số quyết định: 7968/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: dầu nành tinh luyện, dầu stearin tinh luyện, dầu olein tinh luyện IV57 Mã HS: 1507.90.90, 1511.90.91, 1511.90.92, 1511.90.99
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Toàn cầu
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan: Toàn cầu
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Đã áp dụng và hết hiệu lực Hiện trạng áp dụng: Đã áp dụng và hết hiệu lực
Loại biện pháp: Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Loại biện pháp: Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
Thời gian hiệu lực: 06/05/2013 - 06/09/2013 Thời gian hiệu lực: 06/09/2013 - 06/05/2017
Quyết định sơ bộ: 2564/QĐ-BCT ngày: 22/04/2013 Quyết định chính thức: 5987/QĐ-BCT ngày: 23/08/2013
Vụ việc liên quan
,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
Quyết định 12-KN-TVE-01 quyet dinh dieu tra dau thuc vat.pdf - 1055 KB
Thông báo kèm theo Quyết định khởi xướng điều tra thong bao kem theo Quyet dinh dieu tra dau thuc vat.pdf - 4174 KB
Tin tức liên quan