Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép dài
Mã vụ việc: SG04 Ngày khởi xướng: 25/12/2015
Loại hình biện pháp: Tự vệ Số quyết định: 14296/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: Phôi thép và thép dài Mã HS: 7207.11.00, 7207.19.00, 7207.20.29, 7207.20.99, 7224.90.00, 7213.10.00, 7213.91.20, 7214.20.31, 7214.20.41, 7227.90.00, 7228.30.10, 9811.00.00
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Toàn cầu
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan:
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Đã áp dụng và hết hiệu lực Hiện trạng áp dụng: Đang áp dụng
Loại biện pháp: Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Loại biện pháp: Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
Thời gian hiệu lực: 22/03/2016 - 02/08/2016 Thời gian hiệu lực: 02/08/2016 - 21/03/2020
Quyết định sơ bộ: 862/QĐ-BCT ngày: 03/07/2016 Quyết định chính thức: 2968/QĐ-BCT ngày: 18/07/2016
Vụ việc liên quan
,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
03/07/2019 Quyết định điều tra áp dụng biện pháp tự vệ SG04-QD khoi xuong dieu tra.pdf - 251 KB
03/07/2019 Thông báo kèm theo Quyết định khởi xướng điều tra SG04-Thong bao kem QD khoi xuong dieu tra.pdf - 1213 KB
03/07/2019 Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời kèm thông báo QD TBao ap dung Tu ve tam thoi_PhoiThep_ThepDai_SG04.pdf - 1715 KB
02/07/2019 Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ Quyet dinh + Thong bao ap dung bien phap tu ve.pdf - 1803 KB
Tin tức liên quan