Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau
Mã vụ việc: IR01.SG03 Ngày khởi xướng: 26/03/2018
Loại hình biện pháp: Tự vệ Số quyết định: 958/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: Bột ngọt Mã HS: 2922.42.20
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Toàn cầu
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan:
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Không áp dụng Hiện trạng áp dụng: Đang áp dụng
Loại biện pháp: Không áp dụng Loại biện pháp: Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
Thời gian hiệu lực: - Thời gian hiệu lực: 14/11/2018 - 24/03/2020
Quyết định sơ bộ: ngày: Quyết định chính thức: 4085/QĐ-BCT ngày:
Vụ việc liên quan
,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
30/10/2018 Quyết định kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt Quyet dinh Ket qua ra soat.pdf - 3960 KB
Tin tức liên quan