Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Chống bán phá giá đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội
Mã vụ việc: AD01 Ngày khởi xướng: 02/07/2013
Loại hình biện pháp: Chống bán phá giá Số quyết định: 4460/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: Thép không gỉ cán nguội Mã HS: 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.90, 7220.90.10, 7220.90.90, 7220.20.10
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,Ma-lai-xi-a,Cộng hòa In-đô-nê-xi-a,Lãnh thổ Đài Loan
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan:
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Đã áp dụng và hết hiệu lực Hiện trạng áp dụng: Đang áp dụng
Loại biện pháp: Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Loại biện pháp: Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
Thời gian hiệu lực: 24/01/2014 - 23/05/2014 Thời gian hiệu lực: 05/10/2014 - 05/10/2019
Quyết định sơ bộ: Quyết định 9990/QĐ-BCT ngày: 25/12/2013 Quyết định chính thức: Quyết định 7896/QĐ-BCT ngày: 05/09/2014
Vụ việc liên quan
AR02.AD01,AR01.AD01,SR01.AD01,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
05/09/2014 Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá Quyetdinh7896-BCT.pdf - 904 KB
05/09/2014 Thông báo đi kèm Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá Thong bao kem theo QD 7896_QD_BCT.pdf - 946 KB
25/12/2013 Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời QD_9990-QD-BCT.pdf - 269 KB
25/12/2013 Thông báo đi kèm Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời Thong bao gui kem QD 9990.pdf - 688 KB
02/07/2013 Quyết định khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá Quyet dinh 4460-QD-BCT.pdf - 316 KB
02/07/2013 Thông báo đi kèm Quyết định khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá Thong bao kem QD4460.pdf - 398 KB
Tin tức liên quan