Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn hoặc quét vécni hoặc phủ plastic hoặc phủ loại khác có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc
Mã vụ việc: AD04 Ngày khởi xướng: 15/10/2018
Loại hình biện pháp: Chống bán phá giá Số quyết định: 3877/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: Một số sản phẩm thép hợp kim hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, được sơn hoặc quét vécni hoặc phủ plastic hoặc phủ loại khác Mã HS: 7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.91, 7210.70.99, 7212.40.11, 7212.40.12, 7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 7212.40.99, 7225.99.90, 7226.99.19, 7226.99.99
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Đại Hàn Dân quốc
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan:
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Đã áp dụng và hết hiệu lực Hiện trạng áp dụng: Đang áp dụng
Loại biện pháp: Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Loại biện pháp: Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
Thời gian hiệu lực: 24/06/2019 - 21/10/2019 Thời gian hiệu lực: 24/10/2019 - 24/10/2024
Quyết định sơ bộ: 1711/QĐ-BCT ngày: 18/06/2019 Quyết định chính thức: 3198/QĐ-BCT ngày: 24/10/2019
Vụ việc liên quan
,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
24/10/2019 Quyết định kèm thông báo áp thuế chính thức QD 3198 va thong bao gui kem - ap thue chinh thuc AD04.pdf - 3890 KB
18/06/2019 Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời QD 1711 QD-BCT 18.6.19.pdf - 2458 KB
15/10/2018 Quyết định và thông báo khởi xướng điều tra QD dieu tra va thong bao - QD 3877.pdf - 1956 KB
Tin tức liên quan