Cục Phòng vệ thương mại

Địa chỉ

23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hộp thư

TRAV@moit.gov.vn

Điện thoại

(024) 73037898

Lê Triệu Dũng

Cục trưởng
(024) 73005671 DungLT@moit.gov.vn

Nguyễn Phương Nam

Phó Cục trưởng
(024) 73005672 NamNPhu@moit.gov.vn

Chu Thang Trung

Phó Cục trưởng
(024) 73005673 TrungCT@moit.gov.vn

Phạm Châu Giang

Phó Cục trưởng
(024) 73005674 GiangPC@moit.gov.vn
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Nguyễn Yến Ngọc Chánh Văn phòng (024) 73037898 (105) NgocNY@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Nguyệt Nga Phó chánh Văn phòng (024) 73037898 (106) NgaNTN@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Anh Chuyên viên (024) 73037898 (107) AnhNL@moit.gov.vn
Trương Tuấn Anh Chuyên viên (024) 73037898 (109) AnhTRT@moit.gov.vn
Vũ Thị Ngọc Bích Nhân viên (024) 73037898 (100) bichvtn@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Thùy Dương Chuyên viên (024) 73037898 (108) DuongNTT@moit.gov.vn
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Tô Thái Ninh Trưởng phòng (024) 73037898 (124) NinhTT@moit.gov.vn
Nguyễn Hữu Trường Hưng Phó Trưởng phòng (024) 73037898 (125) HungNHT@moit.gov.vn
Phùng Gia Đức Chuyên viên (024) 73037898 (125) DucPG@moit.gov.vn
Vũ Quỳnh Giao Chuyên viên (024) 73037898 (128) GiaoVQ@moit.gov.vn
Trần Hoàng Mai Chuyên viên (024) 73037898 (126) MaiTRH@moit.gov.vn
Hà Trần Nhật Minh Chuyên viên (024) 73037898 (126) MinhHTN@moit.gov.vn
Vũ Tuấn Nghĩa Chuyên viên (024) 73037898 (127) NghiaVT@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Phượng Trang Chuyên viên (024) 73037898 (128) TrangNTPH@moit.gov.vn
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Phạm Hương Giang Trưởng phòng (024) 73037898 (113) GiangPHG@moit.gov.vn
Nguyễn Thanh Cương Chuyên viên (024) 73037898 (112) CuongNTH@moit.gov.vn
Chu Thị Hoa Chuyên viên (024) 73037898 (112) hoact@moit.gov.vn
Phan Mai Quỳnh Chuyên viên (024) 73037898 (111) QuynhPM@moit.gov.vn
Nguyễn Đức Trọng Chuyên viên (024) 73037898 (111) TrongND@moit.gov.vn
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Lương Kim Thành Phó Trưởng phòng (024) 73037898 (114) ThanhLK@moit.gov.vn
Nguyễn Hằng Nga Phó Trưởng phòng (024) 73037898 (118) NgaNHa@moit.gov.vn
Nguyễn Việt Anh Chuyên viên (024) 73037898 (120) AnhNGV@moit.gov.vn
Nguyễn Đức Dũng Chuyên viên (024) 73037898 (120) DungND@moit.gov.vn
Trần Thị Lan Hương Chuyên viên (024) 73037898 (120) HuongTTL@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Thuý Chuyên viên (024) 73037898 (117) ThuyNGTH@moit.gov.vn
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Phạm Thị Quỳnh Chi Phó Trưởng phòng (024) 73037898 (131) ChiPTQ@moit.gov.vn
Phan Khánh An Phó Trưởng phòng (024) 73037898 (130) AnPK@moit.gov.vn
Hoàng Thị Quỳnh Anh Chuyên viên (024) 73037898 (133) AnhHTQU@moit.gov.vn
Nguyễn Việt Hà Chuyên viên (024) 73037898 (132) HaNV@moit.gov.vn
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Võ Văn Thuý Giám đốc (024) 22205305 ThuyVV@moit.gov.vn
Phạm Thị Vân Thành Trưởng phòng (024) 22205304 ThanhPTV@moit.gov.vn
Vũ Thu Hằng Phó Trưởng phòng (024) 22205303 HangVT@moit.gov.vn
Phạm Bùi Thu Hà Chuyên viên HaPBT@moit.gov.vn
Phạm Thu Hà Chuyên viên (024) 22205304 HaPham@moit.gov.vn
Nguyễn Mạnh Hùng Phó Trưởng phòng (024) 22205303 HungNManh@moit.gov.vn
Lê Hồng Nhung Chuyên viên (024) 22205304 NhungLHg@moit.gov.vn
Lê Thị Kim Phụng Chuyên viên PhungLTK@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Phương Thảo Chuyên viên (024) 22205303 ThaoNTP@moit.gov.vn
Nguyễn Phương Trang Chuyên viên (024) 22205304 TrangNP@moit.gov.vn