Liên hệ

Địa chỉ

25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hộp thư

cucpvtm@moit.gov.vn

Điện thoại

(024) 73037898