Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Rà soát biện pháp chống bán phá giá lần thứ hai vụ việc AD01
Mã vụ việc: AR02.AD01 Ngày khởi xướng: 23/05/2017
Loại hình biện pháp: Chống bán phá giá Số quyết định: 1849/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: Thép không gỉ cán nguội Mã HS: 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10, 7220.90.90
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc),Cộng hòa In-đô-nê-xia (Indonesia),Ma-lai-xia,Lãnh thổ Đài Loan
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan:
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Không áp dụng Hiện trạng áp dụng: Đang áp dụng
Loại biện pháp: Không áp dụng Loại biện pháp: Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
Thời gian hiệu lực: - Thời gian hiệu lực: 19/07/2018 - 05/10/2019
Quyết định sơ bộ: ngày: Quyết định chính thức: 2398/QĐ-BCT ngày: 04/07/2018
Vụ việc liên quan
AD01,AR01.AD01,SR01.AD01,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
04/07/2018 Quyết định và Thông báo Kết quả Rà soát lần thứ hai QD-2398 va Thong bao.pdf - 2312 KB
23/05/2017 Quyết định và Thông báo đi kèm v/v Rà soát lần thứ hai Quyet dinh 1849-QD-BCT vv AR02.AD01.pdf - 3720 KB
Tin tức liên quan