Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ (còn gọi là tôn mạ) nhập khẩu vào Việt Nam
Mã vụ việc: AD02 Ngày khởi xướng: 03/03/2016
Loại hình biện pháp: Chống bán phá giá Số quyết định: 818/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: Thép mạ (còn gọi là tôn mạ) Mã HS: 7210.41.11, 7210.41.12, 7210.41.19, 7210.49.11, 7210.49.12, 7210.49.13, 7210.49.19, 7210.50.00, 7210.61.11, 7210.61.12, 7210.61.19, 7210.69.11, 7210.69.12, 7210.69.19, 7210.90.10, 7210.90.90, 7212.30.11, 7212.30.12, 7212.30.13, 7212.30.14, 7212.30.19, 7212.30.90, 7212.50.13, 7212.50.14, 7212.50.19, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7212.50.93, 7212.50.94, 7212.50.99, 7212.60.11, 7212.60.12, 7212.60.19, 7212.60.91, 7212.60.99, 7225.92.90, 7226.99.11, 7226.99.91
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Hàn Quốc
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan:
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Đã áp dụng và hết hiệu lực Hiện trạng áp dụng: Đang áp dụng
Loại biện pháp: Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Loại biện pháp: Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
Thời gian hiệu lực: 16/09/2016 - 15/01/2017 Thời gian hiệu lực: 14/04/2017 - 14/04/2022
Quyết định sơ bộ: 3584/QĐ-BCT ngày: 01/09/2016 Quyết định chính thức: 1105/QĐ-BCT ngày: 30/03/2017
Vụ việc liên quan
,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
09/02/2018 Quyết định v/v sửa đổi bổ sung Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 QD 539.pdf - 482 KB
20/07/2017 Quyết định sửa đổi Quyết định 3584/QĐ-BCT ngày 01 tháng 9 năm 2016 và Quyết định 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 AD02-QD 2754 loai bo Hong Kong 20.7.2017.pdf - 874 KB
30/03/2017 Quyết định và Thông báo áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức Quyet dinh 1105 va Thong bao (AD02).pdf - 1883 KB
01/09/2016 Quyết định sơ bộ áp dụng biện pháp chống bán phá giá 1. QD 3584 AD02.pdf - 420 KB
01/09/2016 Thông báo đi kèm Quyết định sơ bộ 2. Thong bao kem QD 3584 AD02.pdf - 1528 KB
03/03/2016 Quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá đi kèm Thông báo 1. QD AD02.pdf - 9586 KB
Tin tức liên quan
  11/12/2018 - Cục Phòng vệ thương mại tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm nhôm thanh định hình có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa
  29/11/2018 - Cục Phòng vệ thương mại tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ về việc yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm nhôm thanh định hình có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa