Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân bón DAP
Mã vụ việc: SG06 Ngày khởi xướng: 12/05/2017
Loại hình biện pháp: Tự vệ Số quyết định: 16824/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: Phân bón Mã HS: 3105.10.90, 3105.30.00, 3105.40.00, 3105.51.00, 3105.59.00, 3105.90.00
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Toàn cầu
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan:
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Đã áp dụng và hết hiệu lực Hiện trạng áp dụng: Đang áp dụng
Loại biện pháp: Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Loại biện pháp: Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
Thời gian hiệu lực: 19/08/2017 - Thời gian hiệu lực: 06/03/2017 - 06/03/2020
Quyết định sơ bộ: 3044/QĐ-BCT ngày: 04/08/2017 Quyết định chính thức: 686/QĐ-BCT ngày: 02/03/2017
Vụ việc liên quan
,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
03/07/2019 Quyết định kèm thông báo khởi xướng điều tra Quyết định + Thông báo vụ việc SG06.pdf - 3549 KB
03/07/2019 Quyết định kèm thông báo áp dụng biện pháp tạm thời 3044QĐBCT.pdf - 3650 KB
03/07/2019 Quyết định kèm thông báo áp dụng biện pháp chính thức QD686.pdf - 1355 KB
Tin tức liên quan