Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại
Mã vụ việc: AC01.SG04 Ngày khởi xướng: 26/07/2018
Loại hình biện pháp: Chống lẩn tránh thuế Số quyết định: 2622/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: Thép Mã HS: 7213.91.90, 7213.99.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00, 9839.20.00
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Toàn cầu
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan:
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Không áp dụng Hiện trạng áp dụng: Đang áp dụng
Loại biện pháp: Không áp dụng Loại biện pháp: Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
Thời gian hiệu lực: - Thời gian hiệu lực: 28/05/2019 - 21/03/2020
Quyết định sơ bộ: ngày: Quyết định chính thức: 1230/QĐ-BCT ngày: 13/05/2019
Vụ việc liên quan
SG04,IR01.SG04,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
13/05/2019 Quyết định kèm thông báo áp dụng biện pháp QD 1230 - AC01_SG04.pdf - 7982 KB
Tin tức liên quan