Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Chống bán phá giá đối với mặt hàng thép hình chữ H
Mã vụ việc: AD03 Ngày khởi xướng: 05/10/2016
Loại hình biện pháp: Chống bán phá giá Số quyết định: 3993/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: Thép hình chữ H Mã HS: 7216.33.11, 7216.33.19, 7216.33.90, 7228.70.10, 7228.70.90
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan: Hongkong
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Đã áp dụng và hết hiệu lực Hiện trạng áp dụng: Đang áp dụng
Loại biện pháp: Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Loại biện pháp: Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
Thời gian hiệu lực: 05/04/2017 - 04/08/2017 Thời gian hiệu lực: 05/09/2017 - 05/09/2022
Quyết định sơ bộ: 957/QĐ-BCT ngày: 21/03/2017 Quyết định chính thức: 3283/QĐ-BCT ngày: 21/08/2017
Vụ việc liên quan
,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
09/02/2018 Quyết định v/v sửa đổi bổ sung Quyết định 3283/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2017 QD 537.pdf - 314 KB
24/08/2017 Quyết định v/v đính chính một số nội dung của Quyết định số 3283/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2017 Quyet dinh 3299 dinh chinh QD 3283.pdf - 880 KB
21/08/2017 Quyết định và Thông báo đi kèm áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức Ad03-Quyet dinh chinh thuc va thong bao kem theo.pdf - 2867 KB
21/03/2017 Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá sơ bộ (gồm Thông báo và báo cáo đi kèm) 1. AD03-Quyet dinh ap dung thue so bo.pdf - 850 KB
2. AD03-Phu luc 1- Thong bao kem QD.pdf - 935 KB
3. AD03-Phu luc 2- Bao cao dieu tra so bo.pdf - 1360 KB
05/10/2016 Quyết định và Thông báo đi kèm khởi xướng điều tra QD 3993 khoi xuong dieu tra thep hinh H.pdf - 378 KB
QD 3993 thong bao kem QD.pdf - 3114 KB
Tin tức liên quan