Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Rà soát biện pháp chống bán phá giá lần thứ nhất vụ việc AD01
Mã vụ việc: AR01.AD01 Ngày khởi xướng: 21/10/2015
Loại hình biện pháp: Chống bán phá giá Số quyết định: 11353/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: Thép không gỉ cán nguội Mã HS: 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10, 7220.90.90
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,Ma-lai-xi-a,Cộng hòa In-đô-nê-xi-a
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan:
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Không áp dụng Hiện trạng áp dụng: Đang áp dụng
Loại biện pháp: Không áp dụng Loại biện pháp: Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
Thời gian hiệu lực: - Thời gian hiệu lực: 14/05/2016 - 05/10/2019
Quyết định sơ bộ: ngày: Quyết định chính thức: 1656/QĐ-BCT ngày: 29/04/2016
Vụ việc liên quan
AD01,AR02.AD01,SR01.AD01,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
29/04/2016 Quyết định kèm Thông báo Kết quả rà soát lần thứ nhất 1656.QD.BCT.Ra soat.pdf - 257 KB
Thong bao kem QD 1656.pdf - 272 KB
21/10/2015 Quyết định kèm Thông báo rà soát lần thứ nhất AR01.AD01-QD ra roat.pdf - 245 KB
Thong bao ra soat vu viec 13-KN-BPG-01.pdf - 268 KB
Tin tức liên quan