Quyết định bổ sung miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Vina-Sanwa nhập khẩu tôn màu chất lượng cao năm 2019 (SG05).

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với tôn màu nhập khẩu (Quyết định 1931) (mã vụ việc SG05).

Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 265/QĐ-BCT về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Vina-Sanwa nhập khẩu tôn màu chất lượng cao có mã HS 7210.70.19 với khối lượng 48 tấn.

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) nhận được Hồ sơ đề nghị bổ sung miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM của Công ty TNHH Vina-Sanwa đối với tôn màu chất lượng cao để sản xuất cửa.

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ theo quy định, ngày 04 tháng 12 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 3584/QĐ-BCT bổ sung miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ cho Công ty TNHH Vina-Sanwa đối với sản phẩm tôn màu chất lượng cao năm 2019 với lượng 20,18 tấn.

Quyết định miễn trừ đã được Văn phòng Bộ Công Thương phát hành (Điện thoại: 024 2220 2222).

Tải Quyết định 3584/QĐ-BCT tại đây

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:

Phòng Điều tra Thiệt hại và Tự vệ

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 7303.7898 (máy lẻ: 128)

Email: trongnd@moit.gov.vn (anh Trọng), giangphg@moit.gov.vn

Tin tức khác