Thông báo Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp chống bán phá giá đối với tôn màu nhập khẩu chất lượng cao (vụ việc SG05 và AD04)

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam (Quyết định 1931) (vụ việc SG05).

Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3198/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với tôn màu có xuất xứ từ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc (vụ việc AD04) (Quyết định 3198).

Căn cứ theo quy định tại Mục 8 và Phụ lục 2 của Thông báo kèm theo Quyết định số 1931; Điểm d, Mục 1 của Thông báo kèm theo Quyết định 3918, doanh nghiệp nhập khẩu tôn màu chất lượng cao phục vụ sản xuất có quyền nộp hồ sơ đề nghị Bộ Công Thương miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp chống bán phá giá.

Căn cứ theo quy định của Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018, ngày 07 tháng 10 năm 2019, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đã đăng thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ (SG05) đối với tôn màu chất lượng cao năm 2020. Tiếp đó, ngày 07 tháng 11 năm 2019, Cục PVTM tiếp tục đăng thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá (AD04) đối với tôn màu chất lượng cao năm 2020.

Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành 18 Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp chống bán phá giá với tổng lượng cấp miễn trừ cho năm 2020 là 82.019,7 tấn.

TT

Tên doanh nghiệp được cấp miễn trừ

Số Quyết định miễn trừ

Sản phẩm được miễn trừ

Lượng cấp miễn trừ năm 2020 (tấn)

1

Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex

3822/QĐ-BCT

Tôn màu PCM, VCM

8.318

2

Công ty TNHH Thép JFE SHOJI Hải Phòng

3910/QĐ-BCT

Tôn màu PCM, VCM

3.664

3

Công ty TNHH Kỹ thuật Geocon

3913/QĐ-BCT

Tôn màu chống lóa, kẻ ô ly

384

4

Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Tân Hà

3915/QĐ-BCT

Tôn màu chống lóa, kẻ ô ly

700

5

Công ty CP Bao bì Kim loại Việt Nam

3916/QĐ-BCT

Tôn màu tráng thiếc

2.118

6

Công ty Cổ phần Savican

3917/QĐ-BCT

Tôn màu tráng thiếc

300

7

Công ty TNHH Deasun Vina

3918/QĐ-BCT

Tôn màu tráng thiếc

706

8

Công ty TNHH Vina-Sanwa

3919/QĐ-BCT

Thép phủ nhựa vân gỗ

66,2

9

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

3920/QĐ-BCT

Tôn màu PCM, VCM

77,3

10

Công ty TNHH Điện máy Aqua Việt Nam

3921/QĐ-BCT

Tôn màu PCM, VCM

6.414

11

Công ty TNHH sản xuất đầu tư điện tử Hiệp Hưng

3922/QĐ-BCT

Tôn màu PCM, VCM

63,2

12

Công ty TNHH Điện tử và Máy móc Steel Flower Hải Phòng

3923/QĐ-BCT

Tôn màu PCM, VCM

23.117

13

Công ty TNHH Thép JFE Shoji Việt Nam

3924/QĐ-BCT

Tôn màu PCM, VCM

9.197

14

Công ty Superior Multi-Packaging VN

3925/QĐ-BCT

Tôn màu tráng thiếc

1.439

15

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

3926/QĐ-BCT

Tôn màu PCM, VCM

21.103

16

Công ty TNHH Sa Na Ky Việt Nam

3927/QĐ-BCT

Tôn màu PCM, VCM

185

17

Công ty TNHH điện lạnh Hòa Phát

3928/QĐ-BCT

Tôn màu PCM, VCM

184

18

Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam và chi nhánh Công ty tại Hưng Yên

3929/QĐ-BCT

Tôn màu PCM, VCM

4.164

Các Quyết định miễn trừ (bản cứng) đã được Văn phòng Bộ Công Thương phát hành, đề nghị các doanh nghiệp được cấp miễn trừ liên lạc với Văn phòng Bộ Công Thương trong trường hợp không nhận được Quyết định bản cứng (Điện thoại: 024 2220 2222).

Mọi thắc mắc và ý kiến về việc miễn trừ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu đề nghị gửi về:

Phòng Điều tra Thiệt hại và Tự vệ

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-24) 7303.7898 (máy lẻ: 128)

Anh Nguyễn Đức Trọng, email: trongnd@moit.gov.vngiangphg@moit.gov.vn

Tin tức khác