Trang chủ Thông báo

Thông báo

31/05/2019 - Đề nghị nộp hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với phân bón DAP và MAP (SG06)

Ngày 02 tháng 3 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam (SG06). Thời hạn áp dụng biện pháp là 2 năm kể từ ngày 07/3/2018 – 06/3/2020 (nếu không gia hạn).

31/05/2019 - Đề nghị nộp hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với bột ngọt (SG03)

Ngày 10 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm bột ngọt có mã HS 2922.4220 nhập khẩu vào Việt Nam (SG03). Thời hạn áp dụng biện pháp là 4 năm kể từ ngày 25/3/2016 – 24/3/2020 (nếu không gia hạn).

31/05/2019 - Thông báo gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với đối với một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác có xuất xứ từ Vương Quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a (AD06)

Ngày 16 tháng 4 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 940/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác có xuất xứ từ Vương Quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a.

31/05/2019 - Đề nghị nộp hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài (SG04)

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam (SG04). Thời hạn áp dụng biện pháp là 4 năm kể từ ngày 22/3/2016 – 21/3/2020 (nếu không gia hạn).