Bộ Công Thương ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép dây/thép cuộn nhập khẩu cho năm 2020 (AC01.SG04)

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) đối với sản phẩm thép dây, thép cuộn (AC01.SG04).

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đã đăng thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ đối với các sản phẩm thép trong nước chưa sản xuất được. Cục PVTM đã nhận được hồ sơ đề nghị miễn trừ và các thông tin bổ sung của 06 doanh nghiệp.

Do thời hạn có hiệu lực của vụ việc AC01.SG04 tuân theo thời hạn của vụ việc tự vệ ban đầu (Biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài SG04 dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 21 tháng 3 năm 2020, nếu không gia hạn và hiện vụ việc rà soát cuối kỳ biện  pháp SG04 đang trong giai đoạn điều tra), nên lượng miễn trừ đều được cấp đến ngày 21 tháng 3 năm 2020.

Căn cứ báo cáo của Cục về việc thẩm định hồ sơ đề nghị miễn trừ, ngày 03/01/2020 và ngày 20/01/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM cho 06 doanh nghiệp tính đến ngày 21 tháng 3 năm 2020 với lượng cấp miễn trừ cụ thể như sau:

TT

Tên doanh nghiệp được cấp miễn trừ

Số Quyết định miễn trừ

Sản phẩm được miễn trừ

Lượng cấp miễn trừ tính đến ngày 21 tháng 3 năm 2020 (tấn)

1

Công ty TNHH Thép Daeho Việt Nam

05/QĐ-BCT

Sản phẩm thép có mã HS 7213.91.90 và 9839.10.10 để sản xuất thép cán nguội ứng dụng cho ngành chế tạo

2.710

2

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Tín

10/QĐ-BCT

Sản phẩm thép có mã HS 7213.91.90 để sản xuất vật liệu hàn

126

3

Công ty Cổ phần Kim Tín Hưng Yên

11/QĐ-BCT

Sản phẩm thép có mã HS 7213.91.90 để sản xuất vật liệu hàn

200

4

Công ty Cổ phần Thép Chính Xác Sunway

284/QĐ-BCT

Sản phẩm thép có mã HS 7213.91.90 để gia công cơ khí ở trạng thái nguội

180

5

Công ty Hữu hạn Công nghiệp Lâm Viễn Vĩnh Phúc

285/QĐ-BCT

Sản phẩm thép có mã HS 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99 sản xuất bu lông, ốc vít, đai ốc, vòng đệm, chốt hãm.

796

6

Công ty TNHH Thép Vĩnh Thành

286/QĐ-BCT

Sản phẩm thép có mã HS 7213.91.90, 9839.10.00 để sản xuất nguyên liệu đầu vào cho ngành chế tạo xe

330

Chi tiết nội dung Quyết định miễn trừ: xem tại đây.

Bản cứng Quyết định miễn trừ đã được gửi trực tiếp cho doanh nghiệp được hưởng miễn trừ qua đường công văn.

Cơ quan điều tra có thể tiến hành kiểm tra sau miễn trừ và/hoặc thu hồi quyết định miễn trừ căn cứ Điều 17- Điều 20 Thông tư 06/2018/TT-BCT.

Thông tin chi tiết đề nghị liên lạc:

Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-24) 73037898 (máy lẻ 125-126)

Cán bộ phụ trách vụ việc:

- Chị Phan Mai Quỳnh, email: quynhpm@moit.gov.vn

- Anh Nguyễn Thanh Cương, email: cuongnth@moit.gov.vn

Tin tức khác