Bộ Công Thương ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép để sản xuất vật liệu hàn cho năm 2020 (Lần 2) (Vụ việc SG04)

Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu. Căn cứ Thông báo kèm Quyết định số 918, thép dây hợp kim có mã HS 7227.90.00 dùng sản xuất vật liệu hàn được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ. Trên cơ sở đó, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đã đăng thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ vụ việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ với phôi thép và thép dài từ ngày 22 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ, Cục Phòng vệ thương mại nhận được 04 hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ. Căn cứ quy định tại Thông tư 37/2019/TT-BCT, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép để sản xuất vật liệu hàn cho 04 doanh nghiệp tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 với lượng cấp miễn trừ cụ thể như sau:

TT

Tên doanh nghiệp được cấp miễn trừ

Số Quyết định miễn trừ

Sản phẩm được miễn trừ

Lượng cấp miễn trừ tính (tấn)

1

 

Công ty TNHH sản xuất que hàn Đại Tây Dương

 

1466/QĐ-BCT

Sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn

953

2

 

Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức

 

1467/QĐ-BCT

Sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn

2700

3

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Tín

 

1469/QĐ-BCT

Sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn

2224

4

Công ty Cổ phần Kim Tín Hưng Yên

1470/QĐ-BCT

Sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn

1371

Quyết định miễn trừ đã được gửi trực tiếp cho doanh nghiệp được hưởng miễn trừ qua đường công văn.

Cơ quan điều tra có thể tiến hành kiểm tra sau miễn trừ và/hoặc thu hồi quyết định miễn trừ căn cứ Điều 22 - Điều 26 Thông tư 37/2019/TT-BCT.

Thông tin chi tiết đề nghị liên lạc:

Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-24) 7303.7898 (máy lẻ 125-126)

Cán bộ phụ trách vụ việc:

- Chị Phan Mai Quỳnh, email: quynhpm@moit.gov.vn

- Anh Nguyễn Thanh Cương, email: cuongnth@moit.gov.vn

Tin tức khác