Trang chủ Tin cảnh báo sớm

Tin cảnh báo sớm

19/07/2019 - Cảnh báo nguy cơ Ca-na-đa điều tra chống bán phá giá hoặc chống lẩn tránh thuế đối với thép chống ăn mòn (CORE)

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Ca-na-đa đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép chống ăn mòn (CORE) nhập khẩu từ Trung Quốc, vùng lãnh thổ Đài Loan, Ấn Độ và Hàn Quốc. Các mặt hàng là đối tượng điều tra theo phân loại HS của hải quan Ca-na-đa thuộc các mã sau: 7210.30.00.00; 7210.69.00.10; 7212.50.00.14; 7210.49.00.10; 7210.69.00.20; 7225.91.00.00; 7210.49.00.20; 7212.20.00.00; 7225.92.00.00; 7210.49.00.30; 7212.30.00.00; 7226.99.00.10; 7210.61.00.00; 7212.50.00.00.