Trang chủ Tin hoạt động

Tin hoạt động

Tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn Cục Phòng vệ thương mại nhiệm kỳ 2020 - 2022

03/06/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tại công văn số 07/CV-ĐTN ngày 20/3/2020, được sự đồng ý của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương và Chi ủy Cục Phòng vệ thương mại (PVTM), ngày 02/06/2020, Chi đoàn Cục PVTM đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2018 – 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.