Trang chủ Tin khác

Tin khác

18/12/2020 - Quy định về Phòng vệ thương mại tại Hiệp định RCEP

Ngày 15/11/2020, Bộ trưởng Kinh tế của 15 quốc gia thành viên Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực -RCEP (bao gồm 10 nước ASEAN và 5 đối tác đã có FTA với ASEAN là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và New Zealand – trừ Ấn Độ) đã ký kết Hiệp định từ các đầu cầu truyền hình trực tuyến. Hiệp định này sẽ chính thức có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày được thông qua bởi ít nhất 6 nước thành viên ASEAN và 3 nước thành viên không thuộc ASEAN.