Trang chủ Tin hoạt động

Tin hoạt động

21/12/2021 - Hội thảo “Sử dụng hiệu quả các công cụ phòng vệ thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hàng loạt các Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới được ký kết và đang trong quá trình triển khai thực hiện. Với mục đích mở rộng các thị trường tiềm năng và đem lại giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam với số lượng lớn, bên cạnh những ưu điểm lớn thì cũng xảy ra những nguy cơ khi Việt Nam phải đối diện với những vụ kiện phòng vệ thương mại (PVTM) do nước nhập khẩu khởi xướng điều tra.