Trang chủ Doanh nghiệp cần biết

Doanh nghiệp cần biết

Ca-na-đa sửa đổi một số quy định về phòng vệ thương mại

29/06/2022

Theo thông tin Cục Phòng vệ thương mại nhận được, Ca-na-đa mới đây đã sửa đổi một số quy định về phòng vệ thương mại trong Đạo luật về các biện pháp nhập khẩu đặc biệt (SIMA) và Đạo luật Tòa án Thương mại Quốc tế Ca-na-đa (CITT). Các quy định này đã chính thức có hiệu lực từ ngày 23 tháng 6 năm 2022.

14/01/2020 - Yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh

YÊU CẦU ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG LẨN TRÁNH BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết