Trang chủ Tin WTO

Tin WTO

WTO tổ chức phiên họp định kỳ Ủy ban Chống bán phá giá, Ủy ban Chống trợ cấp và Ủy ban Tự vệ tháng 10/2020

06/11/2020

Trong thời gian từ ngày 26-28/10/2020, WTO đã tổ chức phiên họp định kỳ Ủy ban Chống bán phá giá, Ủy ban Chống trợ cấp và Ủy ban Tự vệ. Theo thông lệ, 3 phiên họp sẽ được tổ chức định kỳ vào tháng 4, tháng 10 hàng năm, tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phiên họp tháng 4 đã không được tổ chức. Phiên họp tháng 10 được tổ chức dưới hình thức kết hợp trực tuyến và tại trụ sở WTO.

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết