Trang chủ Tin hoạt động

Tin hoạt động

Bộ Công Thương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại (EVFTA)

03/12/2020

Hiệp định EVFTA đã được ký kết và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020. Trong đó, nội dung về biện pháp phòng vệ thương mại được quy định tại chương 3 của Hiệp định, bao gồm các biện pháp nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước của các Thành viên Hiệp định trong trường hợp có hành vi cạnh tranh không lành mạnh (phá giá/trợ cấp) và/hoặc do thực hiện nghĩa vụ tại Hiệp định khiến hàng hóa nhập khẩu gia tăng đột biến, dẫn đến thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước.

01/12/2020 - Hội nghị “Giải pháp cho ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới ”

Trải qua hơn 25 năm thực hiện chương trình “Một triệu tấn đường”, ngành mía đường Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo thu nhập cho hơn 35 vạn hộ nông dân, chủ động được nguồn đường sản xuất trong nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

20/11/2020 - Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước

Thực hiện Kế hoạch triển khai Biên bản ghi nhớ giữa Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cục Phòng vệ thương mại đã phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước”.

19/11/2020 - Hội thảo tập huấn pháp luật về phòng vệ thương mại và phổ biến thông tư 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp

Ngày 05 tháng 11 và ngày 12 tháng 11 năm 2020, Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương đã triển khai tổ chức 02 buổi Hội thảo tập huấn pháp luật về phòng vệ thương mại và phổ biến thông tư 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp tại thành phố Hồ chí minh và Hà Nội.

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết