Trang chủ Tin khác

Tin khác

07/12/2020 - Phân tích xu hướng về ảnh hưởng về lượng của hàng nhập khẩu đối với thiệt hại của ngành sản xuất trong nước trong các vụ việc phòng vệ thương mại

Theo quy định tại WTO , khi xem xét tác động của hàng nhập khẩu đối với thiệt hại của ngành sản xuất trong nước, CQĐT cần xem xét tác động của lượng hàng nhập khẩu phá giá, theo đó, CQĐT sẽ xem xét liệu có sự gia tăng đáng kể của hàng hóa bị bán phá giá, xét về mặt tuyệt đối hoặc tương đối so với việc sản xuất hoặc tiêu thụ tại nước nhập khẩu.