Trang chủ Thông báo

Thông báo

29/12/2022 - Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-BCT ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao số lượng người làm việc, Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ năm 2020, Cục Phòng vệ thương mại thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 cụ thể như sau:

17/11/2022 - Cục Phòng vệ thương mại mời tham dự Hội thảo “Ứng phó hiệu quả với các biện pháp phòng vệ thương mại - Kinh nghiệm và thực tiễn đối với ngành Dệt may” tại Hà Nội

Nhằm mục đích: giới thiệu và chia sẻ các thông tin cập nhật về các quy định pháp lý, thực tiễn cũng như kinh nghiệm ứng phó với vụ việc phòng vệ thương mại của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có mặt hàng dệt may.

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết