Trang chủ Tin kháng kiện

Tin kháng kiện

Cơ quan điều tra Úc (ADC) ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá dây thép dạng cuộn nhập khẩu từ một số nước trong đó có Việt Nam

29/03/2018

Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Cơ quan điều tra Úc (ADC) đã ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá dây thép dạng cuộn nhập khẩu từ Việt Nam, Indonesia, và Hàn Quốc.

27/03/2018 - Uỷ ban Châu Âu (EC) khởi xướng điều tra biện pháp tự vệ toàn cầu đối với thép nhập khẩu

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, ngày 26 tháng 3 năm 2018, Uỷ ban Châu Âu (EC) đã ra thông báo (Thông báo số 2018/C 111/10) khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm thép nhập khẩu.

22/03/2018 - Bộ Thương mại Hoa Kỳ bổ sung thêm nội dung miễn trừ đối với biện pháp tăng thuế nhập khẩu với thép và nhôm theo Mục 232 của Đạo luật mở rộng thương mại 1962

Ngày 19 tháng 3 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã đăng Công báo liên bang về việc ban hành “quy định tạm thời" bổ sung thêm nội dung miễn trừ đối với biện pháp tăng thuế nhập khẩu với thép và nhôm theo Mục 232 của Đạo luật mở rộng thương mại 1962. Theo đó, DOC bổ sung thêm hai nội dung chính gồm (i) xây dưng quy trình để các bên liên quan tại Hoa Kỳ có thể yêu cầu được miễn trừ khỏi biện pháp và (ii) xây dựng quy trình để các bên liên quan có thể phản đối các yêu cầu miễn trừ.

19/03/2018 - Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố kết luận cuối cùng trong vụ việc rà soát hành chính lần thứ 13 biện pháp chống bán phá giá cá tra-basa của Việt Nam

Ngày 15 tháng 3 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc rà soát hành chính lần thứ 13 (POR 13) biện pháp chống bán phá giá cá tra-basa của Việt Nam (giai đoạn rà soát từ 01 tháng 8 năm 2015 tới 31 tháng 7 năm 2016).

14/03/2018 - Argentina ban hành kết luận cuối cùng cuộc điều tra CBPG đối với sản phẩm (tấm) gạch ốp lát nhập khẩu từ một số nước trong đó có Việt Nam

Ngày 14 tháng 03 năm 2018, Cục Phòng vệ thương mại nhận được thông tin về việc Bộ Sản xuất Argentina đã ban hành quyết định cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm (tấm) gạch ốp lát nhập khẩu từ Ấn Độ, Malaysia, Việt Nam, Brazil và Trung Quốc. Theo đó, mức thuế CBPG áp dụng đối với hàng hoá bị điều tra nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Ma-lai-xia, Bra-xin lần lượt là 27,7%, 75,8%, 32%, 48,2%. Mức thuế CBPG áp dụng đối với hàng hoá bị điều tra của Việt Nam là 31,15%.