Trang chủ Tin kháng kiện

Tin kháng kiện

Bộ Thương mại Hoa Kỳ hủy bỏ Rà soát hành chính lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam (giai đoạn từ 01/7/2016 đến 30/6/2017)

09/01/2018

Ngày 04 tháng 01 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (USDOC) đã đăng Công báo Liên bang về việc hủy bỏ đợt Rà soát hành chính Lệnh áp thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn từ 01/7/2016 đến 30/6/2017.

05/01/2018 - Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo rà soát hoàng hôn (sunset review) biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp gió (utility scale wind towers) nhập khẩu từ Việt Nam

Ngày 02 tháng 01 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đăng công báo về việc khởi xướng điều tra rà soát hoàng hôn biện pháp chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm tháp gió (utility scale wind towers) nhập khẩu từ Việt Nam.

22/12/2017 - Bộ thương mại Hoa Kỳ (DOC) tự khởi xướng điều tra chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) đối với tấm nhôm hợp kim thông thường nhập khẩu từ Trung Quốc

Ngày 28 tháng 11 năm 2017, Bộ thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo tự khởi xướng điều tra CBPG và CTC đối với tấm nhôm hợp kim thông thường (common alloy aluminum sheet) nhập khẩu từ Trung Quốc gồm các mã HS: 7606.12.3045; 7606.12.3055; 7606.11.3060, 7606.11.6000, 7606.12.3090, 7606.12.6000, 7606.91.3090, 7606.91.6080, 7606.92.3090, và 7606.92.6080; 7606.11.3030, 7606.12.3030, 7606.91.3060, 7606.91.6040, 7606.92.3060, 7606.92.6040, 7607.11.9090.

21/12/2017 - Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu (BJLAS) nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam

Ngày 14 tháng 12 năm 2017, Cục Phòng vệ thương mại nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Indonesia việc Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) đã ra thông báo số 829/KADI/XII/2017 về việc gia hạn điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu (BJLAS) nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam thêm 06 tháng (tới ngày 22 tháng 6 năm 2018).

15/12/2017 - Hàn Quốc ban hành quyết định áp thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với mặt hàng hợp kim Ferro-Silico-Manganese nhập khẩu từ một số nước trong đó có Việt Nam

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, Bộ Tài chính - Chiến lươc Hàn Quốc đã ban hành quyết định áp thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm Ferro-Silico-Manganese nhập khẩu từ Ấn Độ, Việt Nam và U-crai-na.