Cục Phòng vệ thương mại công bố Báo cáo thường niên Phòng vệ thương mại năm 2023

Cục Phòng vệ thương mại là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với lĩnh vực chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.

Với mục đích tổng hợp các hoạt động đã triển khai trong năm 2023, bao gồm các nội dung: (i) Tình hình thương mại và xu hướng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới 2023; (ii) Tình hình tổ chức thực thi pháp luật phòng vệ thương mại của Việt Nam năm 2023; (iii) Tình hình vụ việc phòng vệ thương mại do nước ngoài điều tra đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam năm 2023; (iv) Công tác nâng cao năng lực phòng vệ thương mại và cảnh báo sớm các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại. Cục Phòng vệ thương mại đã hoàn thiện và xin công bố "Báo cáo thường niên phòng vệ thương mại năm 2023".

Toàn văn báo cáo xin đính kèm tại đây.

Trung tâm Thông tin và Cảnh báo

Tin tức khác