Canada rà soát giá trị thông thường và giá xuất khẩu đối với ống dẫn dầu (OCTG) nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam

Ngày 27 tháng 6 năm 2024, Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada (CBSA) thông báo khởi xướng rà soát giá trị thông thường và giá xuất khẩu đối với ống dẫn dầu (OCTG) có nguồn gốc hoặc nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Các sản phẩm ống dẫn dầu (OCTG) bị rà soát được phân loại theo các mã HS sau: 7304.29; 7306.29; 7304.39; 7304.59; 7306.30; 7306.50; 7306.90 (Chi tiết trong Bản câu hỏi điều tra kèm theo).

Những nhà xuất khẩu hàng hóa bị rà soát phải trả lời Bản câu hỏi điều tra (Request for Information – RFI) trước ngày 06/8/2024 (giờ Canada). Trong trường hợp doanh nghiệp không hợp tác, mức thuế chống bán phá giá (CBPG) sẽ là 37,4%. 

Lịch trình rà soát dự kiến của CBSA như sau:

Thông tin chi tiết xem tại: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ri-re/octg2024/octg2024-ni-eng.html, hoặc liên hệ: Phòng Xử lý PVTM nước ngoài, Cục PVTM, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Email: kiennh@moit.gov.vn, ducpg@moit.gov.vn (Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Hoàng Kiên. Di động: 094.261.3889).

Tin tức khác