Hoa Kỳ ban hành kết luận sơ bộ với vụ việc điều tra chống trợ cấp với đĩa giấy nhập khẩu từ Việt Nam

Ngày 25 tháng 6 năm 2024, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ của vụ việc điều tra chống trợ cấp với đĩa giấy (thuộc các mã HS 4823.69.0040 hoặc mã 4823.61.0040 và có thể được đóng gói kèm sản phẩm khác theo mã HS 9505.90.4000 và 9505.90.6000) nhập khẩu từ Việt Nam. Vụ việc này đã được DOC khởi xướng điều tra từ ngày 14 tháng 2 năm 2024 theo yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất đĩa giấy Hoa Kỳ.

Trong vụ việc này, DOC đã lựa chọn 02 bị đơn bắt buộc. Tuy nhiên, 01 bị đơn bắt buộc đã từ chối tham gia vụ việc nên chỉ còn 01 bị đơn bắt buộc duy nhất trong vụ việc này.

 Theo kết luận sơ bộ vừa ban hành, mức thuế chống trợ cấp tạm thời như sau:

- Công ty bị đơn duy nhất trong vụ việc: 5,48%;

- 05 công ty không hợp tác (01 công ty bị đơn từ chối tham gia vụ việc và 04 công ty không trả lời câu hỏi Lượng và giá trị): 237,65%, được tính dựa trên dữ liệu sẵn có bất lợi;

- Các công ty còn lại của Việt Nam: 5,48% theo mức thuế của công ty bị đơn duy nhất.

Căn cứ kết luận sơ bộ này, Cơ quan hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP) sẽ yêu cầu đặt cọc đối với các lô hàng xuất khẩu vào Hoa Kỳ theo mức thuế chống trợ cấp tạm thời nêu trên từ ngày 01 tháng 7 năm 2024

Thủ tục tiếp theo:

DOC dự kiến sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ nhằm xác minh các thông tin mà doanh nghiệp Việt Nam cung cấp. Đây là một trong những căn cứ để DOC ban hành kết luận cuối cùng, đưa ra mức thuế chính thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các bên liên quan cũng có thể nộp bình luận về vụ việc không muộn hơn 07 ngày sau ngày báo cáo thẩm tra cuối cùng được ban hành. Bản phản biện đối với bình luận của các bên khác được nộp không muộn hơn 05 ngày sau thời hạn nộp bình luận.

Tiếp đó, DOC có thể sẽ tổ chức một Phiên điều trần nếu có đề nghị của các bên và ban hành kết luận cuối cùng (dự kiến vào ngày 05 tháng 11 năm 2024 nếu không gia hạn).

Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan chuẩn bị và hợp tác tốt với DOC trong đợt thẩm tra sắp tới cũng như gửi bình luận với kết luận sơ bộ của DOC trong trường hợp cần thiết.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Xử lý PVTM nước ngoài, Cục PVTM, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.    

Xem Thông báo về kết luận sơ bộ của DOC tại đây.

Tin tức khác