Hội thảo “Sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại trong tình hình mới - Thực tiễn điều tra và áp dụng của Việt Nam và một số nước trên thế giới” tại tỉnh Lào Cai

Triển khai Chương trình tổng thể về sử dụng và ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm hỗ trợ và phát triển một số ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về phòng vệ thương mại đến các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh/thành phố, ngày 15 tháng 6 năm 2023, Cục Phòng vệ thương mại phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo “Sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại trong tình hình mới - Thực tiễn điều tra và áp dụng của Việt Nam và một số nước trên thế giới” tại tỉnh Lào Cai. Tham dự Hội thảo có đại diện Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, Cục Phòng vệ thương mại, các sở, ngành địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, các báo cáo viên đã giới thiệu tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, tổng quan về quy trình pháp luật phòng vệ thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, thực tiễn điều tra, tác động của công tác phòng vệ thương mại và công tác ứng phó với các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại do nước ngoài khởi xướng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thời gian qua, giải đáp các vấn đề quan tâm của các cơ quan và doanh nghiệp.

Qua buổi hội thảo, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có cái nhìn tổng quan về các biện pháp phòng vệ thương mại, đặc biệt là công tác ứng phó với các vụ việc do nước ngoài điều tra khởi xướng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, giúp doanh nghiệp không chỉ chủ động nâng cao năng lực ứng phó mà có thể xây dựng lộ trình phát triển, xuất khẩu phù hợp hướng tới bảo vệ lợi ích của các ngành sản xuất trong nước, góp phần phát triển ổn định, bền vững cho kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tin tức khác