Bộ Thương mại Hoa Kỳ lấy ý kiến sửa đổi các quy định về phòng vệ thương mại

Mới đây, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành dự thảo sửa đổi các quy định nhằm tăng cường thực thi các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) trong Luật Chống bán phá giá và Chống trợ cấp (Chương VII, Đạo luật Thuế quan 1930 của Hoa Kỳ) để lấy ý kiến các bên liên quan. Trong dự thảo này, DOC đề xuất sửa đổi nhiều thủ tục, quy trình hiện hành; luật hóa nhiều thực tiễn điều tra và củng cố một số phương pháp phân tích, tính toán giá và chi phí.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ, Cục PVTM trân trọng đề nghị các Hiệp hội/Doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ/Văn phòng luật sư về PVTM và các bên liên quan khác nghiên cứu, cho ý kiến đóng góp với dự thảo các quy định sửa đổi nói trên.

Các ý kiến đóng góp có thể gửi trực tiếp qua Cổng Xây dựng Pháp luật Liên bang (Federal eRulemaking Portal) tại địa chỉ https://www.Regulations.gov, Docket No. ITA-2023-0003 trước ngày 10 tháng 7 năm 2023; hoặc gửi bằng văn bản đến Cục PVTM, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (đồng thời gửi bản mềm đến địa chỉ email: hieuhv@moit.gov.vn; ngocny@moit.gov.vn) trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 để Cục PVTM tổng hợp ý kiến phản hồi DOC.

 Thông tin chi tiết, xin liên hệ: Phòng Xử lý PVTM nước ngoài, Cục PVTM, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Chuyên viên phụ trách: Hà Văn Hiếu, điện thoại 024.7303.7898 (máy lẻ 110), email: hieuhv@moit.gov.vn; ngocny@moit.gov.vn ).

Tải dự thảo các quy định sửa đổi của DOC tại đây.

Tin tức khác