Nghiên cứu một số nội dung chính trong quy định của Nam Phi về chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá

Lẩn tránh thuế chống bán phá giá xảy ra khi nhà xuất khẩu - người bị áp thuế chống bán phá giá- chuyển hàng xuất khẩu của họ sang một nước khác để sản xuất và do đó lẩn tránh thuế. Trong trường hợp này, không có gì bất hợp pháp đã xảy ra và do đó cách xử lý vấn đề này là khác nhau.

Nhà sản xuất trong nước của nước nhập khẩu bị ảnh hưởng bởi hành vi lẩn tránh sẽ phải yêu cầu điều tra rà soát chống lẩn tránh, được khởi xướng giống như bất kỳ vụ việc nào khác. Bên bị cáo buộc lẩn tránh thuế sẽ có cơ hội phản hồi, giống như vụ việc bình thường.

Quy trình nộp đơn

Điều kiện đứng đơn Trước khi đơn kiện được gửi tới cơ quan điều tra của Nam Phi (Uỷ ban quản lý thương mại quốc tế- ITAC), các nguyên đơn cần phải đại diện cho hơn 50% ngành sản xuất trong nước, tính theo doanh số bán hàng. Về mặt kỹ thuật, nguyên đơn chỉ cần đại diện cho hơn 25% sản lượng trong nước, nhưng trên thực tế, vụ việc sẽ không được khởi xướng nếu dưới 50% ngành sản xuất đứng đơn.

Gửi đơn tới ITAC. Điều quan trọng là thông tin tại đơn kiện phải cập nhật và có liên quan, đây là bước quan trọng nhất trong toàn bộ quy trình gửi đơn. Thông tin không được quá 6 tháng tại thời điểm khởi xướng. Với thực tế là các hành vi chống bán phá giá luôn nhắm đến một khối lượng lớn hàng nhập khẩu nên hầu như luôn bị phản ứng ở một mức độ nào đó.

ITAC đánh giá thông tin. Trước tiên, ITAC sẽ kiểm tra tất cả thông tin được gửi để xác định xem đơn kiện có phù hợp hay không. Không giống như việc tăng thuế, ITAC sẽ không liên hệ với bất kỳ nhà sản xuất và nhà nhập khẩu hiện tại nào có thể bị ảnh hưởng bởi đơn kiện trước khi khởi xướng điều tra.

ITAC thẩm tra. Sau khi đơn kiện được chấp nhận là hợp lý, đơn kiện sẽ được xác minh bởi một nhóm điều tra viên từ ITAC. Việc xác minh này sẽ bao gồm một chuyến thăm nhà máy và đánh giá khá chi tiết về thông tin tài chính và kinh doanh là bằng chứng trong đơn kiện. Nếu việc xác minh cho thấy không có bằng chứng, vụ việc sẽ không được tiến hành.

Khởi xướng và điều tra. Nếu ITAC quyết định tiến hành điều tra, vụ việc sẽ được khởi xướng và các bên quan tâm sẽ có 30 ngày để phản hồi (thường được gia hạn thêm 2 tuần). Bất kỳ bên quan tâm nào không phản hồi kịp thời sẽ không được xem xét thông tin trong quyết định sơ bộ hoặc quyết định cuối cùng.

Thẩm tra bên liên quan. Tất cả các bên liên quan (thường là nhà nhập khẩu và xuất khẩu) gửi bản trả lời theo quy định sẽ được thẩm tra xác minh. Đối với nhà nhập khẩu, việc này thường mất 1 ngày và đối với nhà xuất khẩu là 4-5 ngày. ITAC thường sẽ có mặt tại địa điểm thẩm tra trong toàn bộ thời gian thẩm tra.

Không có quyết định sơ bộ. Không giống như một vụ kiện chống bán phá giá thông thường, một vụ rà soát chống lẩn tránh không có giai đoạn sơ bộ. Điều này có nghĩa là bất kỳ thiếu sót nào cũng phải được xử lý thích đáng hoặc bên gửi thông tin không đầy đủ sẽ không được xem xét trong quyết định.

Quyết định cuối cùng. Sau khi điều tra hoàn tất, quyết định sẽ được thực thi. Quyết định đó sẽ được giữ nguyên trong 5 năm. Tại thời điểm đó, thuế sẽ hết hạn, trừ khi đơn yêu cầu rà soát cuối kỳ hoặc thay đổi hoàn cảnh được đưa ra.

Thời gian Thông thường sẽ mất khoảng 3 tháng để đưa ra quyết định cuối cùng nếu đơn yêu cầu rà soát chống lẩn tránh không bị phản đối. Nếu đơn kiện bị phản đối, thì thường sẽ mất 9 tháng để áp mức thuế cuối cùng.

Quyết định cuối cùng thường được thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ khi khởi xướng, nhưng trong mọi trường hợp không thể vượt quá 18 tháng. Nếu cuộc điều tra vượt quá 18 tháng thì vụ việc sẽ tự động chấm dứt hoàn toàn.

Tin tức khác