Thông báo gia hạn thời gian nộp Bản trả lời câu hỏi điều tra trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a (mã vụ việc: AD17)

Ngày 05 tháng 7 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1704/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc: AD17).

Ngày 20 tháng 7 năm 2023, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đã ban hành Công văn số 545/PVTM-P2 gửi các công ty sản xuất trong nước và công ty nhập khẩu về việc ban hành Bản câu hỏi điều tra trong vụ việc này. Theo đó, thời hạn để gửi bản trả lời câu hỏi là trước 17h00 ngày 26 tháng 8 năm 2023.

Ngày 25 tháng 8 năm 2023, Cục PVTM nhận được công văn số 25082023/MD của Công ty cổ phần vật tư thiết bị công trình Minh Đức về việc gia hạn nộp Bản trả lời câu hỏi điều tra trong vụ việc này với lý do số lượng thông tin cần cung cấp nhiều, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc trả lời một cách đầy đủ và chính xác.

Trên cơ sơ đề nghị của doanh nghiệp, Cục PVTM đồng ý gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi điều tra cho các Bên liên quan trên đến 17h00 ngày 15 tháng 9 năm 2023 (giờ Hà Nội). Sau thời hạn nêu trên, Cơ quan điều tra có thể sử dụng các dữ liệu sẵn có theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.

Đối với các nội dung khác, đề nghị các công ty thực hiện theo hướng dẫn trong bản câu hỏi điều tra được ban hành kèm theo Công văn số 545/PVTM-P2 ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Cục Phòng vệ thương mại.

Cơ quan điều tra trân trọng thông báo./.

Thông báo gia hạn xem tại đây.

Tin tức khác