Cục Phòng vệ thương mại tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng từ Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Ngày 19 tháng 3 năm 2024, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) tiếp nhận hồ sơ của các công ty là đại diện cho ngành sản xuất trong nước (Bên yêu cầu),yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóngtừ Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Ngày 01 tháng 4 năm 2024, Cơ quan điều tra ra thông báo đề nghị Bên yêu cầu bổ sung nội dung của hồ sơ yêu cầu điều tra nói trên.

Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Bên yêu cầu nộp bổ sung các thông tin, tài liệu theo thông báo của Cơ quan điều tra.

Ngày 13 tháng 5 năm 2024, Cơ quan điều tra ra thông báo đề nghị Bên yêu cầu tiếp tục bổ sung lần thứ 2 một số nội dung của hồ sơ yêu cầu điều tra.

Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Bên yêu cầu đã nộp bổ sung, hoàn thiện các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan điều tra.

Ngày 14 tháng 6 năm 2024, Cơ quan điều tra xác nhận hồ sơ yêu cầu điều trađã đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.

Các bước tiếp theo:

Trong thời hạn 45 ngày, tính từ ngày xác nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; Cơ quan điều tra sẽ thẩm định hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét tiến hành điều tra hoặc không tiến hành điều tra vụ việc.

Nội dung thẩm định Hồ sơ bao gồm:

(i) Xác định tư cách đại diện hợp pháp của ngành sản xuất trong nước của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương;

(ii) Xác định chứng cứ về việc bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản đáng kể sự hình thành ngành sản xuất trong nước.

Để phục vụcông tác thẩm định hồ sơ, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hoá bị đề nghị điều tra, Cơ quan điều tra đề nghị cácdoanh nghiệp trong nước sản xuất, kinh doanhhàng hóa tương với hàng hoá bị đề nghị điều tracung cấpcác thông tin có liên quan, cụ thể nhưsau:

-Thông tin về loại hình doanh nghiệp (sản xuất, thương mại…) ;

-Công suất thiết kế và sản lượng củasản phẩmthép cán nóngtừ năm 2020 đến năm 2023;

- Ý kiến của công ty về vụ việc (đồng ý, phản đối, không có ý kiến);

-Bất kỳ tài liệu/chứng cứ nào khác mà công ty cho rằng liên quan đến vụ việc.

Thời hạn cung cấp các thông tin nêu trên là ngày 05 tháng 7 năm 2024.

Mọi thông tin đề nghị gửi về:

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp

Cục Phòng vệ thương mại - 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cán bộ phụ trách: Trần Hoàng Mai, Vũ Thị Hà Phương

Điện thoại: 024.7303.7898 (máy lẻ: 112, 117)

Email: maitrh@moit.gov.vn ; phuongvth@moit.gov.vn.

Tin tức khác