Bộ Công Thương ban hành Quyết định kết quả rà soát rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan

Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1578/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) và thuế chống trợ cấp (CTC) chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan (mã vụ việc AD13.AS01).

          Bộ Công Thương bắt đầu tiến hành điều tra vụ việc rà soát từ tháng 8 năm 2022 trên cơ sở đề nghị của của các công ty sản xuất, xuất khẩu từ Vương quốc Thái Lan nộp vào tháng 6 năm 2022. Trong quá trình điều tra vụ việc, Bộ Công Thương đã thực hiện theo đúng quy định liên quan của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

            Ngày 03 tháng 8 năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1989/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp CBPG và CTC đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan (mã vụ việc AR01.AD13-AS01). Kết luận điều tra cho thấy có sự thay đổi về mức độ bán phá giá và trợ cấp được nhận của một số nhà sản xuất/xuất khẩu từ Vương quốc Thái Lan đề nghị rà soát, cụ thể như sau:

 

STT

Tên công ty sản xuất,

xuất khẩu

Tên công ty thương mại liên quan

Mức thuế CBPG

Mức thuế CTC

1

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.

- Pacific Sugar Corporation Limited

- Czarnikow Group Limited.

32,75%

0[1]%

2

United Farmer & Industry Co., Ltd.

3

Singburi Sugar Co., Ltd.

4

Mitr Kalasin Sugar Co., Ltd.

5

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.

Siam Sugar Export Corp Ltd.

25,73%

4,65%

6

Thai Multi Sugar Industry Co., Ltd.

7

Baanrai Sugar Industry Co., Ltd.

8

Phitsanulok Sugar Co., Ltd.

9

The Cholburi Sugar & Trading Corp., Ltd.

10

Các công ty khác của Vương quốc Thái Lan

 

42,99%

4,65%


[1] Do biên độ trợ cấp xác định cho nhóm công ty Mirt Phol ở mức dưới 2% nên không áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Luật Quản lý ngoại thương.

         Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan và các cơ quan liên quan theo dõi tác động của các biện pháp phòng vệ thương mại, tình hình sản xuất, cung-cầu, giá cả, v.v để triển khai các công cụ quản lý phù hợp theo quy định nhằm đảm bảo một môi trường cạnh tranh công bằng, bình đẳng và hài hòa lợi ích giữa người nông dân trồng mía, các doanh nghiệp sản xuất đường, các doanh nghiệp tiêu thụ đường và người tiêu dùng./.

            Tải Quyết định và thông báo tại đây.


[1] Do biên độ trợ cấp xác định cho nhóm công ty Mirt Phol ở mức dưới 2% nên không áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Luật Quản lý ngoại thương.

Tin tức khác