Nghiên cứu các diễn biến gần đây về phòng vệ thương mại của Brazil

I. Tổng quan về các biện pháp phòng vệ thương mại Theo Ngân hàng Thế giới, Brazil là nền kinh tế lớn thứ 12 vào năm 2020, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 1,44 nghìn tỷ USD. Nước này cũng là Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ năm 1995, thông qua tất cả các hiệp định đa phương của mình, bao gồm cả các hiệp định về các biện pháp phòng vệ thương mại. Năm 2020, cán cân thương mại cả nước thặng dư 50,9 tỷ USD, tăng 2,9 tỷ USD so với năm 2019.

Việc chính trị gia cánh hữu Jair Bolsonaro được bầu làm Tổng thống vào cuối năm 2018 đã mang lại những thay đổi đáng kể trong chính sách thương mại của Brazil liên quan đến việc thúc đẩy thương mại tự do và tăng cường sự hiện diện của Brazil trong nền kinh tế toàn cầu và chuỗi giá trị. Chương trình nghị sự này chủ yếu được thúc đẩy bởi Bộ Kinh tế, nơi có ý định (và đã có hành động cụ thể) để mở cửa nền kinh tế Brazil trên các mặt khác nhau, bao gồm cả việc hợp lý hóa việc sử dụng các cơ chế phòng vệ thương mại của Brazil như chống bán phá giá và các biện pháp đối kháng.

Đại dịch covid-19 cũng đã đặt ra những thách thức và đòi hỏi những thay đổi để thích ứng với thực tế mới. Đối với các biện pháp chính mà chính phủ Brazil thực hiện trong lĩnh vực thương mại quốc tế và hải quan, đã có những hành động tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và nhập khẩu hàng hóa cần thiết để chống lại covid-19, chẳng hạn như vật tư y tế và thiết bị bảo vệ cá nhân. Chính phủ đã đưa ra một miễn trừ thuế hải quan và cho phép tạm thời miễn thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu và nội địa được sử dụng để chống lại covid-19.

Tiểu Ban thư ký Phòng vệ Thương mại và Lợi ích Công cộng (SDCOM) của Bộ Kinh tế chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc điều tra liên quan đến các biện pháp phòng vệ thương mại ở Brazil. SDCOM ban hành báo cáo thường niên về các hoạt động, chỉ ra số lượng các vụ việc được khởi xướng và kết thúc, cũng như số lượng các biện pháp được áp dụng, đình chỉ hoặc gia hạn. Trong báo cáo thường niên mới nhất của mình năm 2020, SDCOM báo cáo rằng 44 đơn kiện đã được đệ trình để yêu cầu mở 40 cuộc điều tra chống bán phá giá và 4 cuộc điều tra trợ cấp. Trong số 40 cuộc điều tra chống bán phá giá, 32 cuộc đã được khởi xướng. 8 đơn kiện đã không được khởi xướng và những đơn kiện đó đã bị từ chối. 16 đơn kiện vẫn đang được phân tích vào cuối năm 2021 và không có đơn nào được rút lại.

Báo cáo thường niên cũng bao gồm thông tin về các vụ việc chống lại các nhà xuất khẩu Brazil, cho thấy rằng, năm 2020, SDCOM đã giám sát và can thiệp vào 82 thủ tục tố tụng và các biện pháp phòng vệ thương mại, bao gồm 11 thủ tục ban đầu (tất cả đều đóng mà không áp dụng bất kỳ biện pháp nào đối với hàng xuất khẩu của Brazil).

SDCOM đã bày tỏ cam kết tăng cường tính minh bạch, áp dụng một số biện pháp để công khai lý do đằng sau các quyết định, chẳng hạn bằng cách soạn thảo các bản tóm tắt dài một trang cho mỗi quyết định cuối cùng. Cơ quan chính phủ cũng đã ban hành 3 hướng dẫn từ tháng 1/2019- tháng 3/2021 về: cuộc điều tra chống bán phá giá; lợi ích của công chúng trong các thủ tục phòng vệ thương mại; và hỗ trợ các nhà xuất khẩu Brazil đang bị điều tra trong các thủ tục phòng vệ thương mại.

2 quyết định trong các vụ kiện chống bán phá giá trong năm 2020 liên quan đến (1) nhựa polyvinyl clorua thu được từ quá trình đình chỉ (PVC-S) và (2) lốp xe cao su. Trong 2 vụ việc này, SDCOM quyết định gia hạn thuế chống bán phá giá. Tuy nhiên, SDCOM cũng đình chỉ việc áp dụng các loại thuế dựa trên Điều 109 Nghị định số 8.058/2013 vì nghi ngờ về sự gia tăng trong tương lai của hàng nhập khẩu. Những vụ việc này đáng lưu ý vì thể hiện ý định của chính phủ nhằm giảm việc sử dụng các cơ chế phòng vệ thương mại, vì việc sử dụng Điều 109 để biện minh cho việc đình chỉ các biện pháp chống bán phá giá là không phổ biến.

II. Khuôn khổ pháp lý

SDCOM là một bộ phận của Ban Thư ký Ngoại thương (SECEX), Ban Thư ký Đặc biệt về Ngoại thương và Các vấn đề Quốc tế (SECINT) và của Bộ Kinh tế, chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc điều tra liên quan đến các biện pháp phòng vệ thương mại ở Brazil. Sau khi kết thúc quá trình điều tra, SDCOM đưa ra quyết định cuối cùng, khuyến nghị (hoặc không) việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại với SECINT.

Nếu SDCOM khuyến nghị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại bởi Uỷ Ban điều hành Phòng ngoại thương (GECEX), thì GECEX là cơ quan chịu trách nhiệm về quyết định áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Tuy nhiên, nếu khuyến nghị không áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại (quyết định phủ định), thì quyết định cuối cùng sẽ do SECEX đưa ra.

Luật của Braxin về các biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm các luật và quy chế sau:

 1. Nghị định số 1.355/1994 ban hành Đạo luật cuối cùng kết hợp các kết quả của Vòng đàm phán Thương mại Đa biên Uruguay của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) 1994;
 2. Luật số 9.019/1995 quy định việc áp dụng các biện pháp quy định trong Hiệp định thực thi Điều VI của GATT 1994 (Hiệp định chống bán phá giá) và trong Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng;
 3. Nghị định số 1.488/1995 quy định thủ tục hành chính liên quan đến việc áp dụng các biện pháp tự vệ;
 4. Nghị định số 1.751/1995 quy định về tố tụng hành chính liên quan đến việc áp dụng các biện pháp đối kháng;
 5. Pháp lệnh SECEX số 21/2010 quy định các thủ tục chống lẩn tránh áp dụng cho các biện pháp chống bán phá giá;
 6. Nghị định số 8.058/2013 quy định về thủ tục hành chính liên quan đến việc áp dụng thuế chống bán phá giá;
 7. Nghị định số 10.044 /2019 quy định Phòng Ngoại thương Brazil;
 8. Pháp lệnh SECEX số 13/2020 quy định các thủ tục hành chính liên quan đến phân tích lợi ích công cộng với mục tiêu có khả năng đình chỉ hoặc thay đổi thuế chống bán phá giá và các biện pháp đối kháng vì lợi ích công cộng; và
 9. Sắc lệnh SECEX số 21/2020: để đối phó với đại dịch covid-19, điều này thay đổi phương thức thông báo, điều chỉnh thông tin liên lạc với các bên liên quan trong các thủ tục phòng vệ thương mại, sẽ được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Trang web của Bộ Kinh tế (kết hợp thông tin của Bộ Công nghiệp, Ngoại thương và Dịch vụ trước đây) cung cấp thêm thông tin chi tiết về tất cả các điều luật nêu trên.

Brazil được xếp hạng là một trong những quốc gia đứng đầu sử dụng các biện pháp chống bán phá giá.

Theo quy định chung của WTO về các biện pháp phòng vệ thương mại, để khởi kiện tại Brazil, ngành sản xuất trong nước phải trình bày yêu cầu bằng văn bản và chính thức trước SDCOM. Một nhà sản xuất trong nước sẽ chỉ được coi là 'ngành sản xuất trong nước' nếu chiếm ít nhất 25% tổng sản lượng của sản phẩm tương tự và, sau khi được SDCOM tư vấn, các nhà sản xuất trong nước của sản phẩm tương tự đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với đơn kiện đại diện cho ít nhất 50% tổng sản lượng ở Brazil.

Để bắt đầu một cuộc điều tra, ngành sản xuất trong nước phải chứng minh, thông qua bằng chứng hỗ trợ, sự tồn tại của:

 1. Hàng nhập khẩu được trợ cấp hoặc bán phá giá;
 2. thiệt hại bị cáo buộc cho ngành sản xuất trong nước; và
 3. mối liên hệ nhân quả giữa hàng nhập khẩu được trợ cấp hoặc bán phá giá và thiệt hại mà ngành sản xuất trong nước phải gánh chịu trong giai đoạn điều tra.

Về việc áp dụng các biện pháp tự vệ, theo Nghị định số 1.488/1995, các cơ quan chức năng sẽ xem xét:

 1. khối lượng và tốc độ tăng nhập khẩu (cả tuyệt đối và tương đối);
 2. thị phần của thị trường Brazil bị hàng nhập khẩu chiếm được;
 3. giá hàng nhập khẩu, và đặc biệt là liệu những mặt hàng nhập khẩu đó có được định giá thấp hơn so với sản phẩm tương tự được sản xuất tại Brazil hay không;
 4. tác động hậu quả của việc nhập khẩu đối với ngành sản xuất trong nước, bao gồm phân tích các yếu tố kinh tế liên quan (ví dụ: mức sản xuất, hàng tồn kho hoặc doanh số bán hàng); và
 5. tác động của các yếu tố khác không liên quan đến hàng nhập khẩu được phân tích đối với ngành sản xuất trong nước.

Trong các trường hợp ngoại lệ, SECEX có thể tự khởi xướng điều tra, với điều kiện là họ có bằng chứng quan trọng về sự tồn tại của các yêu cầu biện minh cho việc khởi xướng vụ việc.

Đối với các cuộc điều tra chống bán phá giá, Nghị định số 8.058/2013 quy định rằng các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét đơn kiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp đơn. Trong vòng 5 ngày, SDCOM có thể yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung, thông tin này sẽ được kiểm tra trong vòng 10 ngày. Nếu SDCOM cho rằng không cần thêm thông tin, quyết định về việc có khởi xướng điều tra hay không sẽ được công bố trong vòng 15 ngày.

Sau khi SDCOM quyết định khởi xướng điều tra, một thông báo công khai từ SECEX sẽ được đăng trên Công báo của Brazil với bản tóm tắt tất cả các thông tin liên quan của quá trình tố tụng, bao gồm danh sách các bên quan tâm đã biết. Tất cả các bên quan tâm được biết liên quan đến quá trình tố tụng (bao gồm các chính phủ nước ngoài, nhà xuất khẩu và sản xuất nước ngoài, nhà nhập khẩu và nhà sản xuất trong nước) sẽ nhận được thư chính thức thông báo rằng một cuộc điều tra đã được khởi xướng.

Các bên quan tâm (ngoại trừ các chính phủ nước ngoài) sẽ nhận được bảng câu hỏi yêu cầu họ gửi thông tin liên quan về sản phẩm, thị trường và các chỉ số kinh tế nội bộ (ví dụ: doanh số và chi phí) cho SDCOM. Thời hạn trả lời bản câu hỏi là 30 ngày kể từ ngày xác nhận việc ban hành bản câu hỏi (giả định là vào ngày làm việc tiếp theo sau khi ban hành bản câu hỏi), có thể được gia hạn thêm 30 ngày (trong trường hợp vụ việc chống bán phá giá). Trong quá trình tố tụng hành chính, SDCOM cũng có thể yêu cầu thêm thông tin hoặc giải thích. Các bên liên quan có thể tự đại diện hoặc ủy quyền cho đại diện hợp pháp có đầy đủ quyền hạn đại diện.

Đối với các cuộc điều tra chống bán phá giá, thời hạn để các bên gửi thông tin và bằng chứng mới (giai đoạn chứng minh) vào hồ sơ vụ việc là 120 ngày kể từ ngày SDCOM công bố quyết định sơ bộ. Sau đó, các bên sẽ có cơ hội đưa ra lập luận của mình chỉ dựa trên thông tin đã có trong hồ sơ vụ việc. Các quy định của Brazil nêu rõ rằng SDCOM phải kết thúc cuộc điều tra trong vòng 10 tháng kể từ khi bắt đầu, mặc dù nó cho phép kéo dài thời hạn này lên 18 tháng, phù hợp với các quy định của WTO. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc áp dụng các biện pháp khắc phục thương mại thuộc về GECEX, sau khi nhận được khuyến nghị của SDCOM.

III. Những thay đổi gần đây

Nghị định số 10.044/2019 ngày 7/10/2019 đã tái cấu trúc Camex, cơ quan chịu trách nhiệm trong chính phủ liên bang về việc ra quyết định về các vấn đề thương mại ở cấp độ quốc tế. Nghị định đã mang lại những thay đổi đáng kể trong cơ cấu và phân chia quyền lực của Camex, thiết lập lại một số quyền hạn trước đây đã được chuyển giao cho các cơ quan chính phủ khác. Vai trò của Camex đã bị giảm đáng kể trong một lần tái cấu trúc trước đó, cũng vào năm 2019, với việc chuyển giao phần lớn thẩm quyền của Phòng cho SECINT.

Theo quy định, Hội đồng Chiến lược Thương mại thay thế Hội đồng Bộ trưởng, cơ quan ra quyết định cao nhất do Tổng thống Cộng hòa làm Chủ tịch và bao gồm các Bộ trưởng Quốc gia. Hội đồng Bộ trưởng bảo lưu thẩm quyền về các chủ đề chiến lược liên quan đến các hướng dẫn chính sách thương mại và hải quan của Brazil. GECEX tiếp tục với tư cách là cơ quan hành pháp của Camex và có các kỹ năng quan trọng, chẳng hạn như thiết lập các biện pháp phòng vệ thương mại (các biện pháp bồi thường chống bán phá giá) và các biện pháp tự vệ, cũng như thiết lập mức thuế nhập khẩu. GECEX bao gồm Bộ trưởng Kinh tế và 9 thành viên khác của các bộ và khu vực khác nhau trong chính phủ liên bang.

IV. Những diễn biến đáng kể về pháp lý và thực tiễn

Đối với các vấn đề phòng vệ thương mại, là kết quả của những nỗ lực nhằm tăng cường tính minh bạch vào năm 2020, SDCOM đã bắt đầu tham vấn công khai vào tháng 4/2020 về 4 Pháp lệnh mới. Mục đích của việc này là để điều chỉnh:

 1. việc đình chỉ các biện pháp chống bán phá giá khi có nghi ngờ đáng kể về diễn biến của hàng hóa nhập khẩu bị điều tra;
 2. xác định giá xuất khẩu có thể xảy ra trong trường hợp khối lượng nhập khẩu không lớn;
 3. việc giảm thuế chống bán phá giá trong các thủ tục rà soát; và
 4. các thủ tục trước khi nộp đơn khiếu nại chống bán phá giá, trong đó ngành sản xuất trong nước đưa ra một yêu cầu tiềm năng trước khi đưa ra yêu cầu chính thức.

Năm 2020, các sự kiện đã được tổ chức với các cơ quan chức năng của SDCOM và các chuyên gia trong khu vực công và tư để thảo luận về tham vấn công khai về phòng vệ thương mại, trong đó các cơ quan phòng vệ thương mại bày tỏ cam kết cung cấp sự minh bạch hơn về các tiêu chí được áp dụng trong phân tích sự tái diễn của bán phá giá và thiệt hại gây ra trong vụ việc rà soát. Ngoài ra, SDCOM cũng báo hiệu ý định của chính phủ liên bang trong việc khuyến khích giảm dần thuế chống bán phá giá có hiệu lực. Về vấn đề này, một trong những đề xuất trong Pháp lệnh là áp dụng giảm 25% thuế chống bán phá giá trong trường hợp không có hàng hóa xuất khẩu nào từ quốc gia mà SDCOM áp dụng biện pháp hoặc chỉ có hàng hóa xuất khẩu với số lượng không mang tính đại diện trong thời gian rà soát. Diễn biến này có ý nghĩa cả về mặt pháp lý và thực tiễn, vì một số quy định khác với các quy định trong nước ở các Quốc gia Thành viên WTO khác, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu, cũng là những Thành viên WTO áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại thường xuyên nhất.

Tầm quan trọng của những thay đổi được thảo luận trong các Pháp lệnh tham chiếu là một số hiệp hội Brazil và Mặt trận Nghị viện hỗn hợp về Thương mại và Đầu tư Quốc tế đã yêu cầu gia hạn thời hạn để các bên quan tâm trình bày ý kiến đối với các văn bản luật được đề xuất. Đáp lại, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, đã gia hạn thời hạn đến ngày 27/7/2020; Tuy nhiên, các Sắc lệnh vẫn đang được phân tích.

Ngoài ra, có 2 cuộc tham vấn công khai về phòng vệ thương mại liên quan đến các cuộc điều tra về trợ cấp và các biện pháp đối kháng, và khả năng tồn tại của việc chuyển đổi các quy trình sang Hệ thống thông tin điện tử. Cả hai đều nhằm mục đích nâng cấp các thủ tục của SDCOM, với tính bảo mật pháp lý, tính minh bạch và hiệu quả thủ tục cao hơn.

Đối với đàm phán thương mại, Brazil đã mở rộng vị thế của mình trên thị trường toàn cầu trong những năm gần đây nhờ những nỗ lực sâu rộng và mạnh mẽ mà nước này đã và đang thực hiện nhằm thúc đẩy chính sách thương mại mở. Một số FTA, hiệp định đầu tư và hiệp ước tránh đánh thuế hai lần hiện đang được Brazil đàm phán với tư cách cá nhân hoặc với tư cách là Quốc gia Thành viên của ALADI hoặc Mercosur - để đảm bảo quốc gia này tham gia rộng rãi nhất có thể vào nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, điều quan trọng là Brazil phải nhận thức được các vấn đề liên quan đến sự gắn kết lợi ích của các Thành viên Mercosur trong các cuộc đàm phán thương mại quốc tế. Sự khác biệt có thể xảy ra giữa các Thành viên có thể dẫn đến sự tan vỡ của khối, điều này sẽ làm suy yếu vị thế cạnh tranh của khối nói chung. Do đó, điều quan trọng là phải tìm kiếm sự linh hoạt trong một số quy tắc để đẩy nhanh tiến độ trong các cuộc đàm phán thương mại hiện nay.

Hơn nữa, phù hợp với các biện pháp mà chính phủ liên bang đang áp dụng để tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế, điều cần thiết là phải giải quyết tình trạng quan liêu quá mức trong việc nội luật hoá các hiệp định thương mại. Hiện tại, có khoảng 35 hiệp định thương mại đã được đàm phán và ký kết giữa Brazil và các quốc gia khác, vẫn chưa có hiệu lực vì các vấn đề quan liêu liên quan đến nội luật hoá của các hiệp định này. Tuy nhiên, điều quan trọng là Chính phủ Brazil phải tiếp tục quá trình thúc đẩy chính sách thương mại mở và tận dụng cơ hội này để tìm kiếm khả năng tiếp cận nhiều hơn với đổi mới và công nghệ trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Việc mở cửa các thị trường mới sẽ là điều cần thiết để khắc phục những ảnh hưởng nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế do loại coronavirus mới gây ra.

V. Tranh chấp thương mại

Brazil là một thành viên tích cực trong Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO. Cho đến nay, Brazil đã tham gia với tư cách là nguyên đơn trong 33 vụ tranh chấp, với tư cách là bị đơn trong 17 vụ và với tư cách là bên thứ ba trong 158 vụ tranh chấp.

Vụ kiện cuối cùng mà Brazil tham gia với tư cách là bị đơn là DS596: Brazil – Các biện pháp liên quan đến việc nhập khẩu phim PET từ Peru và các sản phẩm nhập khẩu nói chung liên quan đến việc nhập khẩu và thương mại hóa màng polyethylene terephthalate (PET) định hướng hai trục từ Peru và các sản phẩm nhập khẩu nói chung. Vụ việc vẫn đang được phân tích; diễn biến mới nhất, vào tháng 7/2020, bao gồm yêu cầu tham gia các cuộc tham vấn của Bahrain.

Với tư cách là nguyên đơn, vào ngày 27/2/2019, Brazil đã yêu cầu tham vấn chống lại việc trợ cấp cho các nhà sản xuất mía đường ở Ấn Độ (DS579). Các cuộc tham vấn không có kết quả và Ban Hội thẩm do Tổng giám đốc thành lập vào ngày 28/10/2019.

Cuối cùng, với tư cách là bên thứ ba, Brazil đã tham gia vào 3 vụ tranh chấp vào năm 2020 và một vụ vào nửa đầu năm 2021. Vụ việc thứ hai là DS598: Trung Quốc - Các biện pháp chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với lúa mạch của Úc liên quan đến một cuộc tham vấn được yêu cầu với Trung Quốc về một số các biện pháp áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với lúa mạch nhập khẩu từ Úc. Các bên thứ ba khác có liên quan là Canada, Liên minh Châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Na Uy, Nga, Singapore, Ukraine, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Ngày 16/3/2021, Úc đã yêu cầu Cơ quan Giải quyết Tranh chấp thành lập một ban hội thẩm, Ban Hội thẩm được thành lập ngày 28/5/2021.

VI. Triển vọng

Chính quyền liên bang hiện tại đã thể hiện quan điểm rõ ràng ủng hộ việc gia tăng tự do hóa thương mại và sự hiện diện của Brazil trong chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, Brazil đã và đang tìm cách thúc đẩy các quan hệ đối tác thương mại quan trọng và hạn chế việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Trong số các ví dụ về các sáng kiến trong bối cảnh này là việc chính thức hóa FTA giữa Mercosur và Liên minh châu Âu vào ngày 28/6/2019, và nỗ lực của Brazil trong việc đàm phán để ủng hộ Hoa Kỳ trở thành thành viên của OECD.

Tuy nhiên, đại dịch covid-19 đã mang lại sự không chắc chắn về việc các mục tiêu này sẽ diễn ra như thế nào khi các nền kinh tế lớn nói chung đóng cửa nền kinh tế của họ và phổ biến diễn ngôn dân tộc chủ nghĩa hơn. Trong năm qua, đã có sự thay đổi rõ ràng trong các ưu tiên của chính phủ ở Brazil, với hầu hết các biện pháp nhằm chống lại các tác động của đại dịch thông qua việc cấp quỹ khẩn cấp cho người dân và cắt giảm thuế quan đối với các sản phẩm cần thiết để chống lại vi rút, trong số những thứ khác.

Cuối cùng, kết quả của các cuộc tham vấn công khai về các Pháp lệnh phòng vệ thương mại mới cũng sẽ có liên quan, vì nếu được thông qua, chúng sẽ mang lại những thay đổi đáng kể cho hệ thống, chẳng hạn như giúp các nhà nhập khẩu và xuất khẩu dễ dàng hơn trong việc giảm chống bán phá giá. lợi nhuận trong thủ tục rà soát.

Tin tức khác