Indonesia áp dụng thuế tự vệ bổ sung đối với sản phẩm thảm và các loại hàng dệt trải sàn nhập khẩu

Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) – Bộ Công Thương nhận được thông tin về việc Ủy ban Tự vệ Indonesia (KPPI) ban hành thông báo áp dụng thuế tự vệ đối với một số sản phẩm thảm và hàng dệt trải sàn nhập khẩu vào Indonesia.

1. Về sản phẩm bị điều tra/áp dụng thuế tự vệ

Tên gọi: Thảm và các loại hàng dệt trải sàn có mã HS được phân loại tại Chương 57.

2. Mức thuế tự vệ và thời gian áp dụng

Năm

Thuế tự vệ

Thứ nhất (17/02/2021 – 16/02/2022)

Rp. 85,679/m²

Thứ hai (17/02/2022 – 16/02/2023)

Rp. 81,763/m²

Thứ ba (17/02/2023 – 16/02/2024)

Rp. 78,027/m²

 

Tải các tài liệu liên quan tại đây

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Xử lý PVTM nước ngoài, Cục PVTM, Bộ Công Thương, số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Chuyên viên phụ trách: Bùi Anh Dũng. Email: dungban@moit.gov.vn; ducpg@moit.gov.vn.

Tin tức khác