Trang chủ Tin tức

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước

20/11/2020 - Thực hiện Kế hoạch triển khai Biên bản ghi nhớ giữa Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cục Phòng vệ thương mại đã phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước”.

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm cung cấp thông tin, cập nhật tình hình, xu hướng điều tra phòng vệ thương mại cho các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp, nâng cao kiến thức hiểu biết về lĩnh vực phòng vệ thương mại để phối hợp hiệu quả với Bộ Công Thương trong công tác trợ giúp doanh nghiệp khi bị nước ngoài điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

Tại Hội nghị, các diễn giả đã trình bày, truyền đạt nhiều kiến thức, hiểu biết cơ bản về thương mại quốc tế, về pháp luật phòng vệ thương mại, về thủ tục điều tra một vụ việc phòng vệ thương mại đồng thời hướng dẫn cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp cách thức xử lý các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại cả về mặt quy trình và kỹ thuật. Đây là những nội dung rất cơ bản và thiết thực để chuyên nghiệp hóa và nâng cao hiệu quả ứng phó với các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh số lượng vụ việc phòng vệ thương mại mà nước ngoài khởi xướng với hàng xuất khẩu của Việt Nam đang ngày càng gia tăng cả về số lượng vụ việc và về độ phức tạp của nội dung điều tra.

Hội nghị đã có sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp xuất khẩu với những nội dung thiết thực, sát với các hoạt động thực tế của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp hiểu rõ quyền và lợi ích của mình trong các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại. Hội nghị cũng là dịp để doanh nghiệp xuất khẩu, cơ quan quản lý nhà nước có cơ hội được giải đáp về các vấn đề gặp phải liên quan tới lĩnh vực phòng vệ thương mại.

Trong thời gian tới, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về phòng vệ thương mại sẽ tiếp tục được Cục PVTM tăng cường triển khai trên phạm vi toàn quốc để góp phần gia tăng hiểu biết về phòng vệ thương mại cho các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp trong cả nước.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại