Cục Phòng vệ thương mại phối hợp Sở Công Thương Ninh Bình tổ chức Hội nghị “ Tuyên truyền, phổ biến về phòng vệ thương mại trong bối cảnh thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”

Thực hiện chủ trương đổi mới, Việt Nam đã từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Việt Nam đã ký kết và thực thi các Hiệp định thương mại tự do, trong đó có những Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới với cam kết toàn diện như Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP). Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế này đã góp phần thay đổi căn bản thể chế kinh tế nói riêng và nền kinh tế của Việt Nam nói chung, thể hiện rõ nhất qua hoạt động ngoại thương.

Nhằm mục đích hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong việc ứng phó và xử lý các vụ việc điều tra về Phòng vệ thương mại (PVTM) của nước ngoài và sử dụng công cụ PVTM để bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp khi tham gia vào các FTA thế hệ mới, ngày 11 tháng 11 năm 2022, Cục Phòng vệ thương mại phối hợp với Sở Công thương tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị “tuyên truyền, phổ biến về phòng vệ thương mại trong bối cảnh thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. Tham dự có đại diện Cục Phòng vệ thương mại, Vụ Chính sách thương mại đa biên; Vụ Thị trường châu Á – châu Phi - Bộ Công thương; Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Các báo cáo viên truyền đạt các nội dung tại Hội nghị về công tác điều tra phòng vệ thương mại và ứng phó với các vụ, việc điều tra phòng vệ thương mại do nước ngoài khởi xướng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, giải đáp các vấn đề quan tâm của cơ quan, doanh nghiệp trong nắm bắt, triển khai thực hiện các hiệp định thương mại tự do và các vấn đề liên quan đến phòng vệ thương mại.

Thông qua hội nghị, các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những hiểu biết sâu sắc hơn về các biện pháp phòng vệ thương mại và cách áp dụng triển khai có hiệu quả, phù hợp với cam kết quốc tế; đồng thời tận dụng được ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tự do trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, từ đó từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định.

Nhân dịp này, các đại biểu cũng được tìm hiểu một cách tổng quát về các Hiệp định thương mại tự do và tác động đối với kinh tế Việt Nam, định hướng, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tận dụng có hiệu quả các hiệp định này trong thời gian tới. Cung cấp cho các doanh nghiệp những thông tin hữu ích về thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc.