Trang chủ Tin tức

Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cho các cơ quan quản lý nhà nước tại các địa phương phía Nam

16/11/2020 - Hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa thương mại đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra áp lực cho các ngành sản xuất trong nước trước sự cạnh tranh đến từ hàng nhập khẩu. Trước tình hình này, xu thế áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại cũng ngày một gia tăng, kể cả ở những quốc gia có nền kinh tế phát triển và tham gia tích cực vào các khuôn khổ tự do hóa thương mại đa phương và khu vực.

Thời gian qua, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường công tác phòng vệ thương mại, bao gồm công tác điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, công tác ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại nước ngoài và công tác đấu tranh, ngăn chặn các hành vi gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp lợi dụng Việt Nam để lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Để tiếp tục triển khai công tác phòng vệ thương mại cũng như Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ, nhằm tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các vụ việc phòng vệ thương mại trong thời gian tới, ngày 12-13 tháng 11 năm 2020, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cho các cơ quan quản lý nhà nước tại các địa phương phía Nam tại Vũng Tàu.

Tham dự Hội nghi có đại diện các Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thuế, hải quan, Ban Quản lý các khu công nghiệp… của một số tỉnh phía Nam. Tại Hội nghị, cán bộ Cục Phòng vệ thương mại đã truyền tải các nội dung tổng quan về các biện pháp phòng vệ thương mại, tình hình áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của các nước trên thế giới, các hoạt động liên quan đến phòng vệ thương mại của Bộ Công Thương cũng như các hoạt động phối hợp giữa địa phương với Bộ Công Thương trong công tác hỗ trợ giúp các doanh nghiệp khi bị nước ngoài điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại. Các ý kiến chia sẻ và thắc mắc của các đại biểu đều được ban tổ chức ghi nhận và giải đáp đầy đủ. Bên cạnh việc góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác phòng vệ thương mại cho các cơ quan quản lý nhà nước, Hội nghị còn cung cấp, cập nhật thông tin đầy đủ, hữu ích cho các tỉnh phía Nam về phòng vệ thương mại nhằm nhằm hỗ trợ các ngành sản xuất trong nước./.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại