Trang chủ Tin tức

Bộ Thương mại Hoa Kỳ đề xuất sửa đổi nhằm tăng cường thực thi luật thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp

17/09/2020 - Ngày 13 tháng 8 năm 2020, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ra thông báo việc đề xuất một số sửa đổi đối với các quy định về thực thi chống bán phá giá và chống trợ cấp (AD / CVD). Nếu đề xuất được thông qua, các quy định này sẽ giúp tăng cường hiệu quả của các thủ tục phòng vệ thương mại và tạo ra các công cụ thực thi mới cho Bộ Thương mại để giải quyết tình trạng gian lận và lẩn tránh thuế.

Theo Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross, ngay từ khi nắm quyền, chính quyền của Tổng thống Trump vẫn kiên định bảo vệ lợi ích của người lao động Hoa Kỳ và thực thi mạnh mẽ pháp luật phòng vệ thương mại, vì vậy, các quy định đang được đề xuất hiện nay nhằm tái khẳng định cam kết nêu trên.

Các sửa đổi đề xuất được nêu trong một quy định chi tiết và được công bố tại Công báo Liên bang, bao gồm:

- Bổ sung các quy định độc lập điều chỉnh việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) tiến hành điều tra lẩn tránh (circumvention) biện pháp PVTM. Các quy định mới đặt ra các mốc thời gian cụ thể, các thủ tục áp thuế khi phát hiện có hành vi lẩn tránh và phân quyền rõ ràng cho phép DOC có thể tự khởi xướng điều tra lẩn tránh.

- Bổ sung các quy định cho phép DOC hỗ trợ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) trong việc chống trốn thuế (duty evasion). Các quy tắc mới thiết lập quy trình, thủ tục để DOC giải quyết các câu hỏi của CBP về khả năng lẩn tránh, thực hiện các quy định được ban hành trong luật năm 2016.

- Các quy định nhằm ngăn cản việc công ty nước ngoài lạm dụng rà soát nhà xuất khẩu mới, theo đó nếu công ty nước ngoài yêu cầu rà soát mà không cung cấp được bằng chứng về các giao dịch có liên quan thì DOC có thể từ chối rà soát- thay vì đợi đến khi rà soát đã tiến hành rồi mới yêu cầu nộp các bằng chứng (theo như quy định hiện hành của DOC).

- Cập nhật các quy định về phạm vi điều tra nhằm hợp lý hóa quy trình hiện tại và đẩy nhanh thời hạn. Các sửa đổi này cũng ngăn chặn việc lạm dụng thủ tục về phạm vi điều tra bằng cách đảm bảo rằng thuế CBPG/CTC áp dụng cho các sản phẩm được xác định là chịu lệnh áp thuế CBPG/CTC không xét đến thời gian yêu cầu điều tra phạm vi (scope ruling) được thực hiện khi nào.

DOC đã công bố lấy ý kiến các bên liên quan về các quy định được đề xuất. Thời hạn chót để gửi ý kiến ​​là ngày 28 tháng 10 (gia hạn nửa tháng). DOC sẽ xem xét các ý kiến ​​công chúng khi ban hành các quy định chính thức.

Việc thực thi nghiêm ngặt luật thương mại của Hoa Kỳ là một trọng tâm quan trọng của chính quyền Thổng thống Trump. Tính đến ngày 13 tháng 8 năm 2020, DOC đã khởi xướng 281 cuộc điều tra chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp mới - tăng 260% so với giai đoạn tương tự của chính quyền trước đó. DOC hiện duy trì 531 lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu - so với 368 lệnh áp dụng vào cuối thời điểm của chính quyền trước đó.

Tải Quy định đề xuất tại đây

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại