Trang chủ Tin tức

Dự thảo Kết luận cuối cùng vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc (Mã vụ việc AD02)

06/03/2017 - Ngày 03 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc (mã vụ việc AD02).

            Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh chống bán phá giá của Việt Nam, thời hạn điều tra để áp dụng biện pháp chống bán phá giá là không quá 12 tháng kể từ ngày có quyết định điều tra. Ngày 03 tháng 3 năm 2017, Cơ quan điều tra (Cục Quản lý cạnh tranh) đã kết thúc quá trình điều tra vụ việc AD02 và đã gửi Dự thảo Kết luận cuối cùng của vụ việc đến các bên liên quan.

Các bên liên quan trong vụ việc AD02 nêu trên đã đăng ký làm bên liên quan của vụ việc mà chưa nhận được Dự thảo Kết luận điều tra cuối cùng, vui lòng liên hệ với cán bộ phụ trách vụ việc để đảm bảo quyền và lợi ích của bên liên quan trong vụ việc, cụ thể như sau:

Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước

Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 4) 2220 5018                  

Điều tra viên phụ trách vụ việc:

- Nguyễn Thị Nguyệt Nga, điện thoại: +84.4.22205002 (máy lẻ 1039); email: ngantn@moit.gov.vn.

- Vũ Quỳnh Giao, điện thoại: +84.4.22205002 (máy lẻ 1038); email: giaovq@moit.gov.vn.

           Các bên liên quan có ý kiến bình luận đến nội dung trong Dự thảo Kết luận điều tra cuối cùng, vui lòng gửi ý kiến bình luận dưới dạng văn bản đến Cục Quản lý cạnh tranh trước 17h00 ngày 10 tháng 3 năm 2017.

                                                      (Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại)

Nguồn: